ธรรมศาสตร์ จับมือออมสิน เปิดโครงการ “Workable คนพิการ...ทำงานได้”

ธรรมศาสตร์ จับมือออมสิน เปิดโครงการ “Workable คนพิการ...ทำงานได้”

 

 

 

ธรรมศาสตร์ จับมือออมสิน เปิดโครงการ “Workable คนพิการ...ทำงานได้”

 

 

กรุงเทพฯ 18 พฤษภาคม 2560 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คนกลาง) และนายนำพร ยมนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ “Workable คนพิการ...ทำงานได้” โดยมุ่งฝึกอบรมและฝึกงาน เพื่อส่งเสริมการเข้าทำงานและอาชีพของคนพิการ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุม Auditorium ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

 

 

บรรยายภาพจากซ้าย

1.  นายวินัย สิทธิไวทยาภรณ์  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

2.  นางอารีวรรณ อมะรักษ์  ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 14

3.  นายนำพร  ยมนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5.  นางสาวเกษศิริ สวาสดิ์รัตน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 5

6.  นางสุพิชา  มานะนิติธรรม   ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี

7.  นางจีรนันท์ เขตสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล