อัญเชิญพระบรมอัฐิ เพื่อเคลื่อนขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

อัญเชิญพระบรมอัฐิ เพื่อเคลื่อนขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

 

 

 

อัญเชิญพระบรมอัฐิ เพื่อเคลื่อนขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

 


โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมอัฐิ พระบรมราชสรีรางคาร ประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยาน เพื่อเคลื่อนขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เข้าพระบรมมหาราชวัง

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิจากบุษบกแว่นฟ้าไปประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยาน อัญเชิญพระผอบ พระบรมราชสรีรางคารจากพระเมรุมาศประดิษฐานในพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย ตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ๔ สาย มีเจ้าพนักงานนําริ้ว ธง ๓ ชาย นายทหารบก นายทหารเรือ นายทหารอากาศ ตํารวจหลวงถือหอก มหาดเล็กหลวง เป็นคู่แห่ ข้าราชการพลเรือนชั้นผู้ใหญ่ นายทหารราชองครักษ์เคียงพระที่นั่งราเชนทรยานทรงพระโกศพระบรมอัฐิ และอินทร์ พรหม ที่พระที่นั่งราเชนทรยานน้อยทรงพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร มีข้าราชบริพารในพระองค์ และอินทร์ พรหม เคียงข้าง พร้อมด้วยเครื่องสูงอภิรุมชุมสายหักทองขวาง พระกลด บังพระสูรย์
พัดโบก เจ้าพนักงานภูษามาลาประคองพระโกศพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคาร มหาดเล็ก เชิญเครื่องพระบรมราชอิสริยยศตามราชประเพณี เข้าพระบรมมหาราชวัง