หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานงานกาลาดินเนอร์ โครงการห้วยทรายโมเดล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานงานกาลาดินเนอร์ โครงการห้วยทรายโมเดล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

 

 

 

 
 
 

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานงานกาลาดินเนอร์ โครงการห้วยทรายโมเดล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

 

 

เมื่อเวลา18.00น. หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จถึงโรงแรมโรยัลเพนินซูลา อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง นายพีระศักดิ์ ธีรบดี ปลัดอำเภอสันกำแพง คณะทำงานโครงการห้วยทรายโมเดล นักเรียนนายสิบ ทบ.รุ่น1/25 หัวหน้าหน่วยราชการ ประชาชนเฝ้ารับเสด็จ

 

 

นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ดร.อนันต์ มั่นพุด ผู้ดำเนินการโครงการห้วยทรายโมเดล ร่วมกับหน่วยราชการอำเภอสันกำแพง ได้ร่วมกันจัดงานกาลาดินเนอร์การกุศล เพื่อหาเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการผ้าฝ้ายพื้นเมืองให้พัฒนาระดับคุณภาพ การตลาด ให้กว้างขวางและเป็นกลุ่มก้อนในการพัฒนา ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีจุดมุ่งหมายหาตลาดส่งออกทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวิธีออกแบบดีไซส์ให้ดูทันสมัย ทั้งสวยงาม ง่ายต่อการดูแลรักษา และไม่มีราคาแพงเพื่อคนทั่วไปได้ซื้อจ่ายอย่างคุ้มทุน ด้วยเหตุนี้ตนจึงได้นำความกราบทูลหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นประธานงานนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาผ้าพื้นเมืองให้กว้างขวาง และช่วยส่งเสริมพี่น้องชาติพันธุ์ ทั้งญวน ลื้อ ไท ยอง เขิน ที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรี ได้สืบสานมรดกทำเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ให้ดูสวยงามมีเอกลักษณ์ และรักษาให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป

 

 

ในการนี้โครงการห้วยทรายโมเดล ได้ถวายเงินแด่หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ประทานทุนการศึกษาให้กับ โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จ.เชียงใหม่ ในโครงการเยาวชนคนดีของหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เนื่องด้วยโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้พระภิกษุ-สามเณร เข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาฟรีตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย