หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันออกพรรษา จ.หนองคาย

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันออกพรรษา จ.หนองคาย

 

 

 

 
 
 

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันออกพรรษา จ.หนองคาย
วันที่ 13 ตุลาคม เวลา 09.00น. เสด็จบำเพ็ญกุศลวัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย เข้ากราบนมัสการหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมืองหนองคาย และทรงถวายผ้าไตรแด่พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8 ในการนี้มีปลัดจังหวัดหนองคาย ผกก.สภ.เมืองหนองคายและประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จ

เวลา 13.00น. เสด็จบำเพ็ญกุศลวัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ทรงเข้ากราบนมัสการหลวงพ่อพระสุก (จำลอง) ทรงถวายพวงมาลัยกร และบายศรี เป็นพุทธบูชา ในการนี้มีนายอำเภอโพนพิสัย ผกก.สภ.โพนพิสัย หัวหน้าหน่วยราชการ และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ

เวลา16.00น. เสด็จบำเพ็ญกุศลวัดไทย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ทรงจุดเทียนธูปบูชาหลวงพ่อใหญ่วัดไทย เสด็จเยี่ยมชมถ้ำพญานาค (จำลอง) และทรงเป็นองค์ประธานพิธีบวงสรวงพญานาค ทั้งนี้ได้ทรงทอดเนตรบั้งไฟพญานาค ในการนี้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย หัวหน้าหน่วยราชการ และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ

นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่าในการเสด็จบำเพ็ญกุศลครั้งนี้ หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงตั้งหทัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันสวรรคต 13 ตุลาคม ร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ชนบท เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทรงพัฒนา ดูแลประเทศชาติ พสกนิกรตลอดพระชนม์สมัย