กลุ่มศิลปาศรีถวายความจงรักภักดีแด่กษัตริย์มหาราชเดือนตุลาคม จัดงานนิทรรศการศิลปะ“กษัตริยมหาราชในดวงใจไทยนิรันดร์” ปี 2

กลุ่มศิลปาศรีถวายความจงรักภักดีแด่กษัตริย์มหาราชเดือนตุลาคม จัดงานนิทรรศการศิลปะ“กษัตริยมหาราชในดวงใจไทยนิรันดร์” ปี 2

 

 

 

 

กลุ่มศิลปาศรีถวายความจงรักภักดีแด่กษัตริย์มหาราชเดือนตุลาคม จัดงานนิทรรศการศิลปะ“กษัตริยมหาราชในดวงใจไทยนิรันดร์” ปี 2
 
 
 
 
นายนิวัต มหาบุณย์ ประธานกลุ่มศิลปาศรี เปิดเผยว่า เนื่องในเดือนตุลาคม พสกนิกรไทยต้องสูญเสียองค์มหาราช อันเป็นที่รัก และเทิดทูนไปถึง 2 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(พระภัทร มหาราช) ดังนั้นทาง กลุ่มศิลปาศรี จึงได้จัดนิทรรศการศิลปะ“กษัตริยมหาราชในดวงใจไทยนิรันดร์” (The Great Kings-Forever in Our Hearts) ปี 2 ขึ้นระหว่างวันที่ 8-13 ตุลาคม 2562 โดยมีพิธีเปิด ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00-18.30 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมถวายผลงานแห่งความจงรักภักดี และถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านที่ทรงสร้างให้ไทยสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีอธิปไตย ร่มเย็นผาสุกมาอย่างยาวนาน
 
 
 
 
จากปีที่ผ่านมานิทรรศการศิลปะ“กษัตริยมหาราชในดวงใจไทยนิรันดร์” (The Great Kings-Forever in Our Hearts) ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รวบรวมผลงานศิลปกรรมและประติมากรรมเทิดพระเกียรติของศิลปินชั้นครูแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จัดแสดง ณ บ้านอาจารย์ฝรั่ง อาคารอนุรักษ์สวยงามอายุ 114 ปี มาในปีนี้ทางกลุ่มศิลปาศรี ได้ร่วมเผยแพร่พระราชประวัติ พระเกียรติ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจ ผ่านผลงานศิลปะล้ำค่า จากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นเยี่ยม ทั้งสาขาจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่ายระดับมือรางวัลพูลิสเซอร์ และจัดทําภาพยนตร์สั้น “My first friend” กํากับโดยนายธนสาร คณะเกษม และคณะผู้สร้างที่ได้สร้างผลงานที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ และระดับสากล
 
 
 
 
 
ซึ่งงานดังกล่าวนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้พสกนิกรได้แสดงความร่วมใจกันในทุกภาคส่วนถวายความอาลัยต่อกษัตริย์มหาราชทั้ง 2 พระองค์ รวมทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยช่วยกันทํานุบํารุงงานศิลปะและวัฒนธรรม ทั่วประเทศไทย ด้วยการร่วมกัน สร้าง สวนประติมากรรมวิถีการ์ตูนไทย ที่รังสรรค์ โดย อ.ประยูร จรรยาวงศ์, อ.รงค์ ประภาสะโนบล คุณชัย ราชวัตร ภายในงานนี้อีกด้วย