ฟิลลิปประกันชีวิตร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

ฟิลลิปประกันชีวิตร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

                                                                                                                                                      

 

 

ฟิลลิปประกันชีวิตร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

 

 

 

นางชีวินา เพ็ชรถนอม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดองค์กรและดิจิทัล บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ส่งมอบ“ถุงมีสติ” ประกอบด้วย น้ำดื่ม ลูกอมกาแฟ หน้ากากอนามัย และ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึก ในกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ซึ่งบริษัทฯ ให้การสนับสนุน “ถุงมีสติ” อย่างต่อเนื่องเพื่อมอบแก่ประชาชนผู้ใช้บริการด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ณ สำนักงานใหญ่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (จตุจักร)