BDMS ร่วมมือกับพันธมิตรและภาคส่วนต่าง ๆ

BDMS ร่วมมือกับพันธมิตรและภาคส่วนต่าง ๆ

 

 

 

 

 

BDMS ร่วมมือกับพันธมิตรและภาคส่วนต่าง ๆ

จัดสร้าง “สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง” เพื่อเสริมสร้างสุขภาพแก่สังคมไทย

 

 

 

            บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS สานต่อการพัฒนาโครงการเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้าง “สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง” บนพื้นที่รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” (Happy and Healthy Bike Lane)  ภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนองค์กรชั้นนำของไทย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิต และเป็นทางเลือกใหม่สำหรับกิจกรรมครอบครัวมิตรสหาย ที่มีความปลอดภัย สะดวก ทันสมัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการ โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรและภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี