สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด

 

 

 

 

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด

“สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง” โดย BDMS จัดสร้างเพื่อเสริมสร้างสุขภาพแก่สังคมไทย

 

 

 

 

            บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS สานต่อการพัฒนาโครงการเพื่อส่งเสริมให้  คนไทยมีสุขภาพดีด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้าง “สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง” บนพื้นที่รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” (Happy and Healthy Bike Lane)  ภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนองค์กรชั้นนำของไทย

 

              นายศรีภพ สารสาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา       นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดสถานออกกำลังกายกลางแจ้ง และ สนามลู่วิ่งระยะทาง 1.5 กิโลเมตร และลู่ปั่นจักรยานระยะสั้น ภายในสนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น. ณ สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ            ในนามบริษัทฯ ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ว่า ในฐานะองค์กรธุรกิจที่ให้บริการด้านสุขภาพ จึงถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญที่ BDMS จะช่วยให้สังคมและชุมชนมีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีล้วนเป็นสิ่งที่ทุกสังคมต้องการ ทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้าง ‘สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง’ ขึ้น เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิต และเป็นทางเลือกใหม่สำหรับกิจกรรมครอบครัวมิตรสหาย ที่มีความปลอดภัย สะดวก ทันสมัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการ โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรและภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี

 

            การจัดสร้าง “สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง” โดย BDMS ในครั้งนี้ ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อมอบโอกาสในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคมไทย โดยมุ่งหวังที่จะปลูกฝังค่านิยมด้านการออกกำลังกายและทำให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องสนุก คลายเครียด ส่งเสริมให้เกิดสังคมของกลุ่มผู้ที่รักสุขภาพ เปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงการออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ที่ดีต่อสุขภาพ หล่อหลอมจิตใจให้อ่อนโยนและมีพลัง เหมาะกับทุกเพศทุกวัย “สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง” นี้เน้นการออกแบบจากการใช้วัสดุแนวธรรมชาติ ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับสภาพแวดล้อม พร้อมด้วยฐานและอุปกรณ์การออกกำลังกาย (Fit-Trail) รวม 20 สถานี   เพื่อใช้เตรียมความพร้อมก่อนทำการวิ่งหรือปั่นจักรยาน รวมถึงผู้ที่ต้องการออกกำลังกายเบื้องต้นหรือยืดกล้ามเนื้อเพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจ ปอด สร้างความยืดหยุ่นก่อนและหลังออกกำลังกาย เลี่ยงการบาดเจ็บและสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ ซึ่งจะมีการจัดเตรียมบอร์ดคำแนะนำในแต่ละสถานีให้ทราบอย่างชัดเจนเพื่อการออกกำลังกายที่ถูกต้อง เพื่อสร้างให้เป็นแหล่งของคนที่รักการออกกำลังกายอย่างแท้จริง” นายศรีภพ สารสาส       กล่าวเสริม

 

            ทั้งนี้ ‘สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง’ โดย BDMS ณ สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” พร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00–21.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น          เป็นสนามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน อาทิ

  • สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง
  • ลู่ปั่นจักรยานรอบสีฟ้าและสีม่วง แต่ละรอบมีระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ออกแบบสำหรับจักรยานโดยเฉพาะ และได้มาตรฐานสากล สามารถรองรับนักปั่นจักรยานได้ไม่น้อยกว่า 20,000 คน
  • ลู่ปั่นจักรยานสำหรับเด็ก
  • ลู่วิ่งและลู่ปั่นจักรยานระยะทาง 1.5 กิโลเมตร
  • ระบบจัดการความปลอดภัยระดับมาตรฐาน ที่ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียน เข้า-ออก ด้วยระบบ SNAP
  • ศูนย์ปฐมพยาบาล
  • ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และร้านบริการจักรยาน

 

เกี่ยวกับ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 มุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลรักษาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมุ่งพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ตลอดระยะเวลากว่า 48 ปี ด้วยปณิธานการทำงานดังกล่าวส่งผลให้ BDMS ได้รับการยอมรับในความเป็นเลิศด้านคุณภาพ ปัจจุบัน BDMS มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประมาณ 12,000 คน ในจำนวนนี้กว่า 500 คนเป็น American Board Certified และพยาบาลวิชาชีพประมาณ 10,000 คน มีบริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยที่ได้รับการยอมรับ  อย่างมากในเอเชีย

 

BDMS มีโรงพยาบาลหลักในเครือข่ายรวมทั้งในไทยและต่างประเทศ ประกอบด้วย กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ, กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช, โรงพยาบาล BNH, กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท, กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล,              กลุ่มโรงพยาบาลรอยัลในประเทศกัมพูชา รวมโรงพยาบาลในเครือทั้งสิ้น 49 แห่ง

 

รายละเอียดของ BDMS เพิ่มเติมได้ที่ https://www.bdms.co.th/