สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง มอบเงิน 100,000 บาท สร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนวัดหนองตาโชติ จ.สุโขทัย

สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง มอบเงิน 100,000 บาท สร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนวัดหนองตาโชติ จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 
 สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง มอบเงิน 100,000 บาท
สร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนวัดหนองตาโชติ จ.สุโขทัย

 


สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง ที่่มุ่งมั่นในการทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาชีพกําจัดแมลงให้มีมาตรฐานที่ดีและถูกหลักวิธีการในการให้บริการเพื่อประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้บริโภครวมถึงผู้ให้บริการในยุค 4.0 นำโดย นายธนาวุฒิ ศิริเรือง นายกสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง พร้อมคณะกรรมการ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท พร้อมอุปกรณ์กีฬา เพื่อสร้างอาคารโรงอาหารของ โรงเรียน วัดหนองตาโชติ ต .วังทองแดง อ. เมือง จ. สุโขทัย