หนึ่งวัดสวยในเชียงใหม่ ไหว้สาพระเจ้าปันเต้า ณ.วัดพันเตา บุญเป็นร้อยเป็นพันเท่า

หนึ่งวัดสวยในเชียงใหม่ ไหว้สาพระเจ้าปันเต้า ณ.วัดพันเตา บุญเป็นร้อยเป็นพันเท่า

 

 

 

@CHANGE into Magazine Sutthikhun Kongthong
CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล
 
 
 
หนึ่งวัดสวยในเชียงใหม่ ไหว้สาพระเจ้าปันเต้า ณ.วัดพันเตา บุญเป็นร้อยเป็นพันเท่า
 
 
 
วัดพันเตา หรือ วัดปันเต้า ตั้งอยู่ ตำบลพระสิงห์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 1934 ตามข้อมูลวิกิพีเดีย เเคยเป็นเขตสังฆาวาสของวัดโชติการาม (วัดเจดีย์หลวงวรวิหารในปัจจุบัน) มีตำนานปฐมเหตุการตั้งเมืองเชียงใหม่ สมัยลัวะปกครองเล่าว่า "เศรษฐีผู้หนึ่งชื่อว่า เศรษฐีพันเท้า เขาก็ได้ตั้งคุ้มอยู่ตามคำเจ้าระสีแล" จึงสันนิษฐานว่าวัดพันเตาในอดีตเป็นบริเวณบ้านของเศรษฐีคนดังกล่าว ต่อมาจึงได้ตั้งวัดพันเตาขึ้นในสมัยพระเจ้าแสนเมือง
 
อีกตำนานหนึ่ง กล่าวว่า เดิมเป็นสถานที่ตั้งเส้าจำนวนพันเตาหลอมทองหล่อพระพุทธรูปอัฎฐารส ซึ่งประดิษฐานในวิหารวัดเจดีย์หลวง เมื่อทำการหล่อพระเสร็จแล้ว ชาวเมืองจึงสร้างวัดขึ้นในบริเวณนั้นเรียกว่า "วัดพันเตา”
 
 
 
เสนาสนะที่สำคัญ คือ วิหารหอคำสร้างด้วยไม้สัก เดิมเป็นหอคำของ พระเจ้ามโหตรประเทศท่านได้สร้างขึ้นเมื่อได้เลื่อนฐานันดรศักดิ์และตำแหน่งจากพระยาอุปราชขึ้นเป็นพระยาเชียงใหม่มหาวงศ์ จึงได้สร้างหอคำขึ้นไว้ประดิษฐานพระพุทธรูป ปัจจุบันวิหารหอคำนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อ พ.ศ. 2523 ภายในประดิษฐาน พระเจ้าปันเต้า (พันเท่า) มีความหมายอันเป็นมงคลว่า "มีความสำเร็จเพิ่มพูนเป็นร้อยเท่าพันเท่า"
 
 
 
วันที่เราเดินทางมา เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง เป็นที่น่าดีใจว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศหลายเชื้อชาติ ตลอดจนคนไทย เดินทางมาชมความงามของวัดพันเตาดูหนาตา จุดเด่นที่มีความสวยงามสะดุดตา คือพระวิหารหอคำหลวง ที่สร้างด้วยเรือนไม้สักทั้งหลัง เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโดยภายในเป็นที่ประดิษฐาน พระประธาน มีนามว่า พระเจ้าปันเต้า ซึ่งมีผู้คนทั่วทุกสารทิศเดินทางมากราบไหว้ขอพรตามความเชื่อความศรัทธาต่างๆ กันไป วัดนี้มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา และในภายหลังได้มีการสร้าง เจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยม สีทองอร่ามเพิ่มขี้นโดยตั้งอยู่ ด้านหลังพระวิหารหอคำหลวง เพื่อเป็นที่สักการะบูชาและระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
 
 
พระครูบุณยากรวิโรจน์ เจ้าอาวาสวัดพันเตา และเจ้าคณะตำบลพระสิงห์เขต 2 สิริอายุรวม 53 ปี ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสของวัดพันเตา 26 ปี เล่าให้ฟังถึงความศักดิ์สิทธิ์ของ พระเจ้าปันเต้า ซึ่งที่ผ่านมาว่า ในปี พ.ศ.2563 ในช่วงบูรณะซ่อมแซมเพื่อลงรักและปิดทองนั้น มีนักธุรกิจรายหนึ่งมากราบไหว้ และถามว่าวัดพันเตารับกฐินหรือไม่ อาตมาบอกไปว่าไม่รับ เพราะที่นี่มีอาตมาเป็นพระสงฆ์รูปเดียว และเณรอีก 5รูป จำวัดอยู่ ไม่ครบองค์สงฆ์ที่จะรับกฐินได้จึงปฏิเสธไป และในเวลาต่อมามีลูกน้องของนักธุรกิจท่านนั้น มาถวายเงินบริจาคให้แก่วัดเพื่อร่วมบูรณะองค์พระ และวัดพันเตา เป็นจำนวน 300,000 บาท โดยเขาบอกว่า วันที่นักธุรกิจท่านนั้นมาที่วัดเขาก็มาด้วย โดยเจ้านายในเวลานั้น ประสบปัญหาทางธุรกิจ อย่างหนัก หุ้นที่ถือครองก็ร่วง จึงมาขอพรพระเจ้าปันเต้าตามความเชื่อ และต่อมาพอธุรกิจดีขึ้น จึงให้นำปัจจัยมาถวายตามที่ขอพรไว้
 
 
 
ซึ่งเจ้าอาวาสวัดพันเตา บอกเราว่า มีผู้คนซึ่งเดินทางมาขอพรจากพระเจ้าปันเต้ากันหลากหลายเรื่องราวที่อาตมาได้ยิน และประสบผลตามที่ขอ และกลับมาถวายของหรือปัจจัยตามความเชื่อความศรัทธา ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคล ด้วยพระเจ้าปันเต้า มีความหมายที่ดีเป็นมงคล และผู้คนส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวก็จะนิยมมาถ่ายรูปกันที่พระวิหารหอคำหลวงนี้เป็นจำนวนมาก ด้วยมีความวิจิตรงดงาม และพระประธานในพระวิหารหอคำซึ่งสวยงามตามศิลปะล้านนา อีกทั้งเวัดพันเตาก็มีตำนานและเรื่องราวที่ได้รับการบันทึกและบอกเล่ากันมาตั้งแต่ในครั้งอดีตของเมืองเชียงใหม่
 
และในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีพ.ศ.2565 นี้ ทางพระครูบุณยากรวิโรจน์ เจ้าอาวาสวัดพันเตา จังหวัดเชียงใหม่ ขอฝากธรรมถึงพุทธศาสนิกชนว่า ในเทศกาลเข้าพรรษานี้ อาตมาขอให้ญาติโยมทุกท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ดำเนินชีวิตอยู่ในศีลธรรม รักษาศีล 5 เมื่อรักษาศีล 5 แล้วจะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัย เพราะแต่ละข้อนั้นก็มีความหมายอยู่ในตัว ขอให้อยู่ดีมีความเป็นมงคล เดินทางไปแห่งใดขอให้มวลหมู่เทวดาคุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัย อยู่ที่ไหนขอให้มีกัลยาณมิตรที่ดี มีชีวิตที่ดี มีความสวัสดีมีมงคลชีวิตทุกท่านเทอญ เจริญพร.สาธุ
 
 
 
วัดพันเตา เป็นอีกวัดหนึ่งใน ตัวเมืองเชียงใหม่ ที่มีความสวยงามมาก ซึ่งภายในวัดก็สงบเงียบเรียบง่ายและเมื่อ เดินเข้ามา ยังสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอความเป็นศิลปล้านนา อย่างเต็มเปี่ยม พระวิหารหอคำหลวงที่ทำด้วยไม้สักทั้งหลัง อีกองคพระเจ้าปันเต้าสีทองอร่าม ดั่งมีมนต์ขลัง เวลาเพ่งมอง ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหาร ให้เราได้กราบสักการะขอพร ...การเข้าวัดไหว้พระทำบุญส่งผลให้จิตใจอิ่มเอม สติมาปัญญามี ก่อเกิดพลังให้ทำเรื่องดีๆ ด้วยทุกสถานที่ล้วนเป็นแหล่งอารยะธรรมทรงคุณค่า สบายตา สบายใจ ทำจิตให้สดใส ในถิ่นล้านนา มากราบไหว้สาพระเจ้าปันเต้า เอาบุญกลับไปเป็นพันเท่า..เข้าวัดพันเตากัน.