ตามรอย พระนางจามเทวี..กษัตรีย์ ณ .วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ สวยงามดุจสรวงสวรรค์บนผืนดิน เฮือน ถิ่นลำพูน

ตามรอย พระนางจามเทวี..กษัตรีย์ ณ .วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ สวยงามดุจสรวงสวรรค์บนผืนดิน เฮือน ถิ่นลำพูน

 

           

@CHANGE into Magazine Sutthikhun Kongthong
CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล
 
 
ตามรอย พระนางจามเทวี..กษัตรีย์ ณ .วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ สวยงามดุจสรวงสวรรค์บนผืนดิน เฮือน ถิ่นลำพูน
 
 
วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ (วัดน้อยวังสะแกง) ตั้งอยู่ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด บนเนื้อที่ 40 ไร่เศษ มีความสวยงามมาก ในรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาเรียบง่าย เน้นโทนสีขาวเป็นหลัก และถูกสร้างอย่างมีระเบียบแบบแผน แต่วัดแห่งนี้ก็มีตำนานเล่าขานถึงที่มาว่าแต่เดิมเป็นวัดที่พระนางจามเทวีธิดาแห่งเมืองละโว้และระหว่างเดินทางมาครองเมืองหริภุญชัยทรงสร้างวัดนี้ขึ้น
 
 
 
 
พระมหาทศพร ทสวโร พระผู้ดูแล วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ บอกเล่าประวัติความเป็นมาว่า แต่เดิมมีตำนานที่เกี่ยวกับพระนางจามเทวี ซึ่งเป็นกษัตรีย์องค์แรกของเมืองหริภุญชัย ในสมัยที่พระนางจามเทวีเสด็จทางเรือ จากเมืองละโว้ ไปสู่เมืองหริภุญชัย ผ่านบริเวณนี้คือแม่น้ำปิง ปรากฎว่า น้ำเชี่ยวไหลแรง เรือโคลงทำให้ปาน(ฆ้อง) เชือกขาด ทรงรับสั่งให้ทหารและชาวบ้านช่วยกันดำน้ำงมหาแต่ไม่พบ ทรงเชื่อด้วยญาณว่าพื้นที่ตรงนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ จึงมีรับสั่งให้สร้างวัดขึ้นจนเวลาผ่านไปหลายร้อยปี ในช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้มีการค้นพบวัดแห่งนี้ขึ้น แล้วมีการบูรณะให้พระสงฆ์มาจำพรรษา แต่ในเวลาต่อมานั้น การเดินทางจากหมู่บ้านมาสู่วัดแห่งนี้ยากลำบาก ประกอบกับมีการสร้างวัดใหม่ขึ้นอีกฝั่งของแม่น้ำ ซึ่งวัดฝั่งนี้ชาวบ้านวังสะแกงก็ยังคงเข้ามาสานต่อ และเปลี่ยนเป็นชื่อ “วัดน้อยวังสะแกง” เวลาต่อมาได้มีพระสงฆ์ที่วัดเกิดมรณภาพขึ้นชาวบ้านและพระสงฆ์ที่เหลือได้ต่างแยกย้ายถิ่นกันไป เลยทำให้วัดแห่งนี้ร้าง โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่อายุ 70 ปีได้เล่าถึงอดีตให้ฟัง ถึงเหตุที่ทำให้วัดแห่งนี้ถูกปล่อยร้างไปเป็นเวลา 50 กว่าปี
 

 
ต่อมาในปี พ.ศ.2556 พลเรือเอกอมรเทพ ณ บางช้าง ได้มีโอกาสมานั่งสมาธิที่วัดเดิมนี้ โดยปฏิบัติธรรมเป็นเวลา 3 คืน 4วัน และได้เกิดนิมิตฝันว่า พื้นที่บริเวณนี้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่พระนางจามเทวีทรงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลรักษาและให้สร้างวัดขึ้น พลเรือเอกอมรเทพ จึงเกิดแรงบันดาลใจมีจิตศรัทธาที่จะสร้างและบูรณะวัดขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะการสร้างขึ้นเพื่อเป็นสำนักปฏิบัติธรรม เป็นวัตถุประสงค์หลัก ไม่ได้สร้างเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่หากพุทธศาสนิกชนจะมากราบสักการะบูชาพระนางจามเทวี หรือชมความสวยงามภายในวัด ก็สุดแล้วแต่คุณโยมทั้งหลาย แต่วัตถุประสงค์หลักคือ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของภาคเหนือ
 
 
 
ส่วนสิ่งปลูกสร้างในเขตพุทธาวาสของวัดเป็นโทนสีขาวล้วนนั้น พระมหาทศพร เล่าว่าเป็นการสร้างตามนิมิต แบบศิลปะล้านนาเรียบง่าย สังเกตได้ว่าจะไม่เน้นลวดลายที่ละเอียดมากนัก เน้นความเรียบง่ายเพื่อสะดวกต่อการทำนุบำรุงรักษา มีการวางแบบแผนไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ ทำให้ดูสวยงามสะอาดตา
 
 
 
การสร้างวัดแห่งนี้มีความสำคัญคือ กำหนดเวลาสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี เป็นไปตามพระบรมราชโองการของพระนางจามเทวีที่เกิดขึ้นกับพลเรือเอกอมรเทพ ต้องแล้วเสร็จภายใน 2 ปีนับแต่เริ่มสร้าง โดยมีการวางศิลาฤกษ์ ในปี พ.ศ.2557 เริ่มสร้างปี 2558 -2559 โดยใช้เงินจากศรัทธาประชาชนทั่วไป ที่สำคัญวัดแห่งนี้เราสร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรม และเป็นสถานที่สร้างคนให้เป็นคนดี สร้างเพื่อให้คนมาปฏิบัติธรรม และทางวัดยังช่วยการสนับสนุนโรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอเวียงหนองล่อง จำนวน 3 โรงเรียน ส่วนการเข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดนั้น ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2563 ทางวัดงดการจัดคอร์สอบรมปฏิบัติธรรม เนื่องจากวิกฤตโควิด 19 แต่ก็ยังมีญาติโยมบางท่านมาปฏิบัติธรรมเป็นการส่วนตัว ขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณโยม ช่วงก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตโควิด วัดมีการจัดคอร์สอบรมปฏิบัติธรรม 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง
 
สำหรับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาวัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ อาตมาอยากให้ได้ความสงบกลับไป เมื่อเดินทางมายังวัดแล้ว อันดับแรก ให้มากราบสักการะพระนางจามเทวี และบูรพกษัตริย์มหาราชที่ทางวัดได้สร้างขึ้น เมื่อมาเยี่ยมชมความสวยงามของวัดแล้ว ขอให้เกิดความสงบกลับไป ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นให้เข้าถึงธรรมะแบบลึกซึ้ง ที่เรียกว่ามาวัดแล้วต้องปฏิบัติธรรมจนนิพพานภายในวันสองวัน คงเป็นเป็นไปไม่ได้ แต่อย่างน้อยเมื่อตั้งใจเดินทางเข้ามาแล้วก็อยากให้พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ได้ความสงบกลับไปเพื่อนำมาซึ่งความมีสติ
 
 
 
ในส่วนเขตพุทธวาสที่ประกอบด้วย อุโบสถ เจดีย์ วิหาร ศาลามหาราช ตำหนักพระนางจามเทวี สำนักงานมูลนิธิฯ กุฏิพระสงฆ์ และหอระฆังนั้น พระมหาทศพร บอกว่า สร้างเสร็จตามกำหนดภายใน 2 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2560 แต่ส่วนบริเวณหน้าวัดขณะนี้ยังมีการสร้างซุ้มประตูใหญ่ และศาลาปฏิบัติธรรมเพิ่ม 1 หลังเพื่อรองรับคณะผู้ปฏิบัติธรรม ทั้งพระสงฆ์ แม่ชี อุบาสกอุบาสิกา ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ทุกท่าน ที่อาจมีความรู้ภูมิธรรมที่ต่างกัน บางท่านปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอ บางท่านเป็นครั้งแรก ทางวัดจึงดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อจัดสถานที่ให้เหมาะสมต่อการเข้ามาปฏิบัติธรรม
 
พระมหาทศพร บอกเราว่า วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ ตามพระบรมราชโองการพระนางจามเทวี ที่มีต่อนิมิตของพลเรือเอกอมรเทพ ณ.บางช้าง นั้น 1.วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่สำคัญของเมืองหริภุญชัยและทางภาคเหนือ 2.ในเขตพุทธาวาสห้ามมิให้มีการสร้างถาวรวัตถุใดๆขึ้นอีก และการทำนุบำรุงมิให้มีการต่อเติมใดๆที่ผิดไปจากของเดิม รวมถึงไม่ให้มีการจัดทำหรือค้าวัตถุมงคลภายในวัดด้วย.
 
ภายในเขตพุทธาวาส ของวัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์หรือวัดน้อยวังสะแกง นั้น พุทธาสถานทั้งหมดล้วนสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด ด้วยสภาพวัดเดิมที่เราเดินไปทางด้านหลังซึ่งติดกับแม่น้ำปิง ยังคงเหลือร่องรอยของกำแพงอุโบสถเพียงด้านเดียว และเจดีย์สีทอง ที่ผ่านการบูรณะมาเรื่อยๆ และปล่อยทิ้งร้าง จนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งมองไปอีกฟากฝั่งแม่น้ำปิงตรงบริเวณนี้ ก็คือเขตอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสิ่งปลูกสร้างใหม่ขอวัดนี้ ภายในเขตพุทธาวาสล้วนเป็นสีขาว ไม่ว่าจะเป็นวิหาร อุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านนาเรียบๆ แต่ดูสบายตา และมีความสวยงามมากโดยเฉพาะ ตำหนักพระนางจามเทวี ซึ่งภายในมีรูปปั้นของพระองค์ที่ทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นที่สุดดังตำนานเล่าขาน และมีเสือโคร่งนอนหมอบขนาบด้านข้าง เป็นศิลปะที่กลมกลืนผสมผสานแปลกไปในอีกรูปแบบ และการสร้างตำหนักก็มีเรื่องราวว่าเมื่อเปิดประตูตำหนักแห่งนี้ต้องสามารถมองเห็นพระบรมธาตุเจดีย์ศรีจามเทวีด้วย
 
วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ ถือได้ว่าเป็นการตามรอยพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งเมืองหริภุญชัยผู้ทรงธรรม เป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์แห่งการปฏิบัติธรรม เป็นสถานที่ส่งเสริมให้คนทำความดี และเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามแห่งใหม่ในอำเภอเวียงหนองล่อง มีพระมหาทศพร ทสวโร เป็นผู้ดูแล คอยแนะนำ บอกเล่าเรื่องราว พร้อมธรรมะดีๆ…วัดแห่งนี้ จีงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ซึ่งก่อการสิ่งดีๆเรื่องดี ๆ ที่นี่ลำพูน.
 

 
-ร่วมทำบุญสนับสนุนนักเรียนในพื้นที่วัดดูแลได้ที่526-0-76388-2 ชื่อบช.วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์กองทุนเพื่อสนับสนุนนักเรียนในพื้นที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาจอมทอง..สาธุ.
 
-ร่วมทำบุญสร้างวัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ 621-2-32654-7 ชื่อบช.วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ ธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต..สาธุ.