จากวันนั้น สู่วันนี้ กินดีอยู่ดี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพ่อ..ต่อหมู่เฮา

จากวันนั้น สู่วันนี้ กินดีอยู่ดี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพ่อ..ต่อหมู่เฮา

 

           

 

@CHANGE into Magazine Sutthikhun Kongthong
CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล
 
จากวันนั้น สู่วันนี้ กินดีอยู่ดี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพ่อ..ต่อหมู่เฮา คนภูเขาบนดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง.
 
 
นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวัย 54 ปี ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบันนี้เกือบ 20 ปี และยังเป็นคนไทยภูเขาเชื้อชาติพันธ์ปากากะญอ เล่าว่า เทศบาลตำบลบ้านหลวงมีพื้นที่ความรับผิดชอบจำนวน 19 หมู่บ้าน เป็นประชากรชาวม้ง 2 หมู่บ้าน ชาวไทยภูเขาเชื้อชาติพันธ์ปากากะญอ 9 หมู่บ้านและ คนพื้นราบอีก 8 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาเกือบจะทั้งหมด โดยตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 11 หมู่บ้าน อยู่นอกเขตป่าสงวน 8 หมู่บ้าน ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมาพื้นที่นี้เป็นแหล่งการท่องเที่ยว ซึ่งดอยอินทนนท์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านหลวง
 

 
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเรา คือ พระธาตุเมทนีดล พระธาตุนภลภูมิสิริ ตั้งอยู่บนดอยอินทนนท์ และมีน้ำตกธรรมชาติที่สวยงาม อีก 7 แห่ง มีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวหลายรูปแบบ เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเชิงวัฒนธรรม บางช่วงฤดูกาลจะมีดอกซากุระบานสะพรั่งสวยงาม มีพืชพรรณเมืองหนาวต่างๆ ซึ่งความกินดีอยู่ดีของพี่น้องชนเผ่าปากากะญอบนดอย โดยมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นจากอดีตจนปัจจุบัน สืบเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ..ที่นี่มีโครงการหลวงซึ่งตั้งอยู่บนดอยอินทนนท์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงแนะนำให้ชาวไทยภูเขาลดการปลูกฝิ่นโดยให้ปลูกพืชทดแทน มีพืชผักหลายชนิด ไม่ว่าไม้ดอก ไม้ประดับ ที่โครงการหลวงส่งเสริม เช่น ดอกกุหลาบ และมีผักผลไม้ตามฤดูกาล โครงการหลวงมาส่งเสริมชุมชนทั้งนักวิชาการให้ความรู้ มีเจ้าหน้าที่แนะนำ อีกทั้งมีเมล็ดพันธ์แจกให้รวมถึงการหาตลาดเป็นการดูแลพี่น้องประชาชน ก่อนหน้านี้ชาวบ้านไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยทำกันไม่เป็น เมื่อโครงการหลวงเข้ามาส่งเสริมทั้งไม้ดอกและพืชผักทุกอย่าง จนระยะหลังมานี้ชาวบ้านสามารถดูแลตัวเองได้ เรียนรู้ได้เองมากขึ้นก็นำไปปลูกเองขายเอง แต่ก็ยังมีบางส่วนที่อยู่กับโครงการหลวง
 

 
พื้นที่ในเขตตำบลบ้านหลวงในสมัยก่อนมีปัญหาเรื่องการใช้พื้นที่ทำกินทำประโยชน์ ชาวบ้านจะมีปัญหากับทางกรมป่าไม้และทางอุทยานแห่งชาติ เทศบาลตำบลบ้านหลวง ได้ทำเรื่องขี้นทะเบียนประวัติ หมู่บ้านและชาวบ้าน จัดทำแนวเขตพื้นที่ให้ชัดเจน โดยปัจจุบันปัญหาเหล่านี้หมดไปแล้ว ส่วนปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ตำบลบ้านหลวงแทบจะไม่มีเลย…เมื่อทางโครงการหลวงสนับสนุนชาวบ้านแล้ว ในส่วนของเทศบาล ก็จะเข้ามาดูแลในส่วนที่ชุมชนยังขาดไม่เพียงพอในบางเรื่อง เราจะทำหน้าที่เข้าไปเติมเต็ม เช่น สนับสนุนสร้างโรงเรือนต่างๆ เพื่อปลูกพืชผักในแบบเกษตรอินทรีย์ และหากเกิดปัญหาภัยพิบัติขึ้นในแปลงเกษตร เราจะเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือต่างๆ ตลอดจนหางบประมาณมาซ่อมแซมให้แก่ชาวบ้าน
 
หลักการทำงานของผม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านหลวงบอกว่า สิ่งสำคัญที่สุดตือการแก้ปัญหาให้กับประชาชน สิ่งไหนที่ประชาชนต้องการเราก็เข้าไปแก้ไขให้ได้ เมื่อประชาชนพึงพอใจและตอบสนองโดยเลือกผมเข้ามาทำงานทำหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรี มา 5 สมัย เกือบ 20 ปี แต่ถ้านับการทำงานทำงานที่นี่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ก็ราว 25 ปีแล้วประชาชนในพื้นที่ต่างให้ความไว้วางใจที่เราแก้ปัญหา พื้นที่ตำบลบ้านหลวงมีกว่า 3,000 ครัวเรือน ประชากร 13,000 กว่าคน และมีพื้นที่ 316 ตารางกิโลเมตรในความรับผิดชอบ ผมในฐานะนายกเทศมนตรี เกือบ 20 ปีมานี้ลงพื้นที่ดูแลทุกชุมชน
 

 
โครงการของเทศบาลตำบลบ้านหลวง ได้ขอขยายพื้นที่ การทำงานที่โครงการหลวงยังไปไม่ถึงนั้น ก็ได้ทำหนังสือขอโครงการหลวงเพื่อขยายพื้นที่ไปให้ถึง ซึ่งทำให้ชุมชนดีขึ้น เป็นสิ่งที่ทางเทศบาลตําบลบ้านหลวงทำร่วมกัน “แต่ก่อนชาวบ้านไม่มีอะไรสักอย่าง เดี๋ยวนี้มีอาชีพ มีถนน มีไฟฟ้า ความกินดีอยู่ดีสิ่งเหล่านี้ อันสืบเนื่องมาจากโครงการในพระราชดำริ ส่วนหลักการทำงานของผมนั้นคือ การเสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในความรับผิดชอบ”
 
ความรับผิดชอบในพื้นที่ตำบลบ้านหลวงของผมที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวกับองค์รัชกาลที่ ๙..ในสมัยก่อนทรงเสด็จพระราชดำเนินมาที่ดอยอินทนนท์บ่อยครั้ง ทรงแก้ปัญหาการเลิกปลูกฝิ่น แก้ปัญหาความยากจน ทรงมาเยี่ยมเยียนและแนะนำ สิ่งที่ผมเห็นชัดเจนคือ ธนาคารข้าว ชาวบ้านทำนาไม่พอกิน พระองค์ท่านทรงตั้งธนาคารข้าวให้ ส่งเสริมการปลูกกาแฟ โดยต้นแรกของพระองค์ท่านก็ยังอยู่บนดอยอินทนนท์ ปลูกกาแฟแทนการปลูกฝิ่น หลังจากนั้นมาทุกอย่างดีขึ้นเป็นลำดับ ความเป็นอยู่ของพี่น้องก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ตรงไหนที่มีโครงการหลวงตั้งอยู่ พื้นที่นั้นจะมีความเจริญ เพราะมีหน่วยงานทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังช่วยเหลือ เพราะถ้าไม่มีพระองค์ท่าน ชุมชนตรงนั้นจะลำบากมาก ทรงช่วยให้พวกเรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อยู่ดีกินดีในทุกวันนี้ เราน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเมตตาพี่น้องประชาชนชาวไทยภูเขาครับ.
 

 
 
พื้นที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยภูเขา ปากากะญอ และมีที่ตั้งบนเขา ซึ่งการคมนาคมและการเดินทาง ในสมัยนี้สะดวกสบายขึ้นมากด้วยมีถนนลาดยางขึ้นบนดอยแม้จะสูงชัน แต่หากเรามองย้อนกลับไปในอดีต พื้นที่เหล่านี้ ถนนยังเป็นดินเปียกชื้นธรรมชาติขรุขระ ไฟฟ้า และความเจริญยังไปไม่ถึง แต่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมพสกนิกรของพระองค์ และทรงแก้ปัญหาแนะนำอาชีพ จากวันนั้นผ่านมากว่าหลาย10 ปี..ณ.ปัจจุบันนี้ มีนายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านหลวง ซึ่งเป็นนักปกครองและผู้นำ ดูแลชุมชนคนภูเขาในพื้นที่..ชุมชนอยู่ดี กินดี จนถึงวันนี้ เพราะมีโครงการอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริของพ่อ แก้จน คนภูเขา…ที่ทั่วโลกต่างเล่าขาน..ใต้บรมโพธิสมภาร ถิ่นไทยนี้ดีงามจริง.