เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต คว้ารางวัล “Asia’s Best Employer Brand Awards 2018”

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต คว้ารางวัล “Asia’s Best Employer Brand Awards 2018”

 

 

 

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต คว้ารางวัล “Asia’s Best Employer Brand Awards 2018”

 

 

นายวีรภัทร สภากาญจน์ (คนที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัท ฯ เข้ารับ รางวัล Asia’s Best Employer Brand Awards ประจำปี 2018 จาก Employer Branding Institute India จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ณ ประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้บริษัทฯได้รับการคัดเลือกจากหลายบริษัทชั้นนำในเอเชียเพื่อเข้ารับรางวัลดังกล่าว ซึ่งรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นว่าเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เป็นบริษัทที่มีความโดดเด่น


โดยมีนโยบายและกลยุทธด้าน HR ที่แข็งแกร่ง เช่นการสรรหา การรักษา การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และสอดรับกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งในบทพิสูจน์แล้วว่า HR เป็นแรงสำคัญในการสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตอย่างแท้จริง