‘รสนา’ค้านทางเลียบเจ้าพระยา แนะรัฐบาลปรับปรุงแม่น้ำให้สะอาดเพื่อสัญจร แก้รถติด ปัญหาใหญ่ชาวกรุง

‘รสนา’ค้านทางเลียบเจ้าพระยา แนะรัฐบาลปรับปรุงแม่น้ำให้สะอาดเพื่อสัญจร แก้รถติด ปัญหาใหญ่ชาวกรุง

 

 

‘รสนา’ค้านทางเลียบเจ้าพระยา แนะรัฐบาลปรับปรุงแม่น้ำให้สะอาดเพื่อสัญจร แก้รถติด ปัญหาใหญ่ชาวกรุง

 

 

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 10 ตุลาคม ที่สวนสันติชัยปราการ ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร มีการจัดงาน “โอบกอดเจ้าพระยาด้วยความรัก Hug The River” โดยกลุ่มสมัชชาแม่น้ำ บรรยากาศคึกคัก มีผู้ร่วมงานจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านจากลุ่มน้ำต่างๆ เช่น บางปะกง ท่าจีน แม่กลอง ประชาคมหลายแห่ง เช่น บางลำพู และกลุ่มอนุรักษ์ เช่น กลุ่มรักษ์บางประทุน รวมถึงนักวิชาการ นักอนุรักษ์ และประชาชนทั่วไป

น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และอดีต ส.ว.กทม. ซึ่งเข้าร่วมงานดังกล่าว แสดงความเห็นว่า โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะมีการสร้างทางเลียบแม่น้ำ 14 กิโลเมตร เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ รัฐบาลควรใช้งบประมาณในการปรับปรุงแม่น้ำลำคลองให้ใสสะอาดเพื่อการสัญจร ลดปัญหาการจราจรติดขัดจะเหมาะสมกว่า

“โครงการนี้เป็นโครงการที่ไม่ควรทำ เหตุผลที่อ้างว่าเพื่อให้คนทุกคนเข้าถึงแม่น้ำอย่างเท่าเทียมนั้น ควรใช้วิธีอื่น หากมีงบประมาณมากขนาดนั้น ควรใช้ในการพัฒนาปรับปรุงให้แม่น้ำลำคลองใสสะอาดเป็นทางสัญจรดีกว่า เพราะคน กทม.ปัญหาสำคัญที่สุดคือรถติด การทำทางเลียบ จะส่งผลให้แม่น้ำแคบลง การเดินเรือมีปัญหา น้ำท่วมสูงมากขึ้น การฝังเสาเข็ม ก็มีโอกาสทำให้ที่ดินฝั่งแม่น้ำทรุดตัวลง เพราะ กทม.จะจมน้ำปีละ 1-2 ซม.แล้ว หากมีโครงสร้างขนาดใหญ่ไม่มีหลักประกันที่สามารถป้องกันเรื่องเหล่านี้ได้  อยากขอรัฐให้พิจารณาใหม่ โดยหยุดไว้ก่อน ควรรับฟังความเห็นประชาชน ให้ชุมชน 2 ฝั่งแม่น้ำมีส่วนร่วมด้วย กรุงเทพฯมีชุมชนหลากหลาย ถ้าสามารถรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมชุมชนให้ดี จะเป็นสถานที่เที่ยวเชิงวัฒนธรรม” น.ส.รสนากล่าว