กรุงศรี ผนึกกำลัง MUFG จัดงาน Krungsri-MUFG ESG Symposium 2024

กรุงศรี ผนึกกำลัง MUFG จัดงาน Krungsri-MUFG ESG Symposium 2024

 

 

กรุงศรี ผนึกกำลัง MUFG จัดงาน Krungsri-MUFG ESG Symposium 2024

สุดยอดการประชุมสัมมนาด้าน ESG โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

สร้างอนาคตพาธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน

 

 

(ภาพ)จากซ้ายไปขวา:

-             นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ, ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

-             Mr. Colin Chen is the Head of ESG Finance, Asia Pacific, for MUFG Bank

-             นายริชาร์ด ยอร์ก, Executive Officer & Head of Global Corporate & Investment Banking, Asia Pacific, MUFG Bank

-             นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

-             นายประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

-             นางสาวดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

-             นายบุนเซอิ โอคุโบะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 

กรุงเทพฯ(29 พฤษภาคม 2567) – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ร่วมกับ มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำของโลก ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนความยั่งยืนตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG จัดงาน Krungsri-MUFG ESG Symposium 2024 สุดยอดการประชุมสัมมนาด้าน ESG โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง ESG ให้กับลูกค้าธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ คณะผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG จาก ธนาคารโลก (World Bank) MUFG และกรุงศรี มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งต่อแนวคิดตลอดจนโซลูชันที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจในการทำแผนเปลี่ยนผ่าน พร้อมเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้เกิดความยั่งยืนในระดับประเทศ และภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

 

นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานประชุมสัมมนาครั้งนี้ว่า“ภายใต้แผนธุรกิจระยะกลางฉบับที่สี่ (2567-2569) กรุงศรี ตั้งใจอย่างแน่วแน่สู่การเป็น “ธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเพื่อความยั่งยืน” โดยเราได้นำกรอบแนวความคิด ESG มาปรับใช้ทั้งการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมุ่งมั่นให้การสนับสนุนและส่งเสริมลูกค้าธุรกิจให้สามารถเปลี่ยนผ่านสู่การดำเนินงานด้าน ESG อย่างแท้จริงผ่านกิจกรรมต่างๆ และตั้งเป้าให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการธุรกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน 100,000 ล้านบาท (จากปีฐาน 2564) ภายในปี 2573 ซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและพันธกิจของ MUFG ในการสร้างอนาคตที่สดใส (Committed to Empowering a Brighter Future) ด้วยการผลักดันการดำเนินงานด้านความยั่งยืน การเป็นธนาคารที่มีความรับผิดชอบ และพัฒนาชุมชน และในโอกาสนี้ กรุงศรีได้ร่วมมือกับ MUFG เดินหน้าทำงานแบบองค์รวม ผสานพลังร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งพันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและระดับสากล พาธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนด้วยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญรอบด้าน พร้อมจัดงานสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ Krungsri-MUFG ESG Symposium 2024 ซึ่งถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ธุรกิจจะได้เสริมสร้างความรู้และศักยภาพเพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านอย่างยั่งยืน โดยจะได้มาอัปเดตสถานการณ์และการขับเคลื่อนเรื่อง ESG  และเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจากผู้ที่มีบทบาทในการตัดสินใจเชิงนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ตลอดจนช่วยขยายโอกาสให้ธุรกิจเข้าถึงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างพันธมิตรในการต่อยอดด้าน ESG พร้อมพาธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง”

 

 

นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

“ด้วยความร่วมมือจากเครือข่ายที่แข็งแกร่ง และความเชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนระดับโลกของ MUFG กรุงศรีสามารถนำเสนอโซลูชันและเครื่องมือทางการเงินต่างๆ สู่ตลาดในประเทศไทย และประสบความสำเร็จในการนำพาธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมา กรุงศรีได้จัดตั้งหน่วยงาน EFD (ESG Finance Department) ซึ่งปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับเครือข่าย MUFG เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเงินเพื่อความยั่งยืน รวมถึงการให้คำแนะนำปรึกษากับลูกค้าธุรกิจเพื่อช่วยวางแผนในช่วงการเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก ซึ่งทาง MUFG ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลไกเพื่อการเปลี่ยนผ่าน และบทบาทของภาคการเงินในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชียบนเวทีการประชุมสุดยอดรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ ครั้งที่ 28 (COP28) พร้อมนำเสนอรายงานสมุดปกขาว (MUFG Asia Transition White Paper 2023) โดยมีใจความสำคัญมุ่งเน้นถึงการพัฒนาด้านการเงิน เพื่อสนับสนุนการลดคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรมพลังงานในประเทศไทย ซึ่งจะมีการกล่าวถึงรายละเอียดเชิงลึกในงานประชุมสัมมนาครั้งนี้” นายยามาโตะ กล่าวเสริม

 

สำหรับงานสัมมนา Krungsri-MUFG ESG Symposium 2024 แบ่งเป็นสองเวทีเสวนาใหญ่ ได้แก่ เวที Net Zero World ซึ่งฉายภาพทิศทางของโลกเรื่องการสร้างความยั่งยืน และวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งแนวทางการสร้างความยั่งยืนขององค์กรขนาดใหญ่ของไทย ได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG จาก World Bank MUFG Bank และกรุงศรี สำหรับเวทีที่สอง Transition in Action ช่วยจุดประกายการทำธุรกิจตามแนวทาง ESG ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่น่าสนใจอย่าง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาร่วมให้คำแนะนำแนวทางการสร้างแผนเปลี่ยนผ่านแบบ Step by Step เพื่อให้นำไปปรับใช้ได้จริงและสามารถเข้าถึงการสนับสนุนเงินลงทุนในอนาคต

 

 

งานสัมมนา Krungsri-MUFG ESG Symposium 2024

ภายในงานยังมีนิทรรศการ Road to Sustainability ที่จะนำพาทุกท่านรู้จักกับแนวคิดและวิถีเส้นทางสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่ข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเวทีโลกที่ส่งผลต่อภาพรวมการทำธุรกิจ ตลอดจนแนวทางของแต่ละประเทศในเอเชียและองค์กรในประเทศไทยในการลดก๊าซเรือนกระจกสู่เป้าหมาย Net Zero และแนวทางที่ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อจะอยู่รอดได้ในสนามแข่งขันในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ยังมีบูธนำเสนอโซลูชันเพื่อความยั่งยืนที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ และบรรลุเป้าหมายการลดคาร์บอน อาทิ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT), Zeroboard, Innopower, Scan Inter, Sitron Power และ Synergysun

 

นายริชาร์ด ยอร์ก, Executive Officer & Head of Global Corporate & Investment Banking, Asia Pacific, MUFG Bank กล่าวว่า “งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม MUFG’s Net Zero World หรือ MUFG NoW ที่จัดขึ้นในหลายประเทศ อาทิ สิงคโปร์ ฮ่องกง ออสเตรเลีย อินเดีย มาเลเซีย และเวียดนาม การจัดงานดังกล่าวจะช่วยจุดประกายพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อเร่งดำเนินการสู่เป้าหมาย Net Zero ในระดับโลก โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วมากที่สุดในโลก ซึ่งก็แลกมาด้วยการเผชิญกับภาวะการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเช่นกัน”

 

 

นายริชาร์ด ยอร์ก, Executive Officer & Head of Global Corporate & Investment Banking, Asia Pacific, MUFG Bank

 

“ในฐานะสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นสถาบันการเงินชั้นนำอันดับ 7 ของโลกในด้านสินทรัพย์ MUFG จึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ซึ่งภายใต้แผนธุรกิจระยะกลางฉบับใหม่ MUFG ได้ตั้งเป้าให้การสนับสนุนการเงินเพื่อความยั่งยืนจากเดิม 35 ล้านล้านเยน เป็น 100 ล้านล้านเยน ภายในปี 2573 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาโซลูชันต่างๆ เพื่อร่วมแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างเร่งด่วน และมุ่งสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยการจัดงาน Krungsri-MUFG ESG Symposium จะช่วยหยั่งรากฐานที่แข็งแรงให้ธุรกิจในทุกระดับตั้งแต่ SMEs จนถึงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ให้พร้อมที่จะลงมือสร้างแผนการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจากการเข้าร่วมงานของธุรกิจมากมายในวันนี้ ถือเป็นอีกภาพสะท้อนที่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมแก้ไขปัญหาระดับโลกอย่างเร่งด่วนแท้จริง” นายยอร์ก กล่าวสรุป

 

“ในโอกาสนี้ กรุงศรี และ MUFG ขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และร่วมผลักดันให้เกิดงานประชุมสัมมนาด้าน ESG ครั้งสำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในวันนี้ โดยเราคาดหวังว่างานประชุมสัมมนา Krungsri-MUFG ESG Symposium จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญ (Flagship Event) ระดับสากลที่ก่อให้เกิดพลังและแรงกระเพื่อม พร้อมขยายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยผลักดันให้ ESG เป็นวาระแห่งชาติ สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนออกไปลงมือทำได้จริง และช่วยจุดประกายความสำเร็จบนวิถีความยั่งยืนที่ไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะในประเทศไทย แต่ขยายผลครอบคลุมสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน และเอเชียแปซิฟิก” นายยามาโตะ กล่าวปิดท้าย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

งาน Krungsri-MUFG ESG Symposium 2024 สุดยอดการประชุมสัมมนาด้าน ESG โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

 

เวทีสัมมนา ห้องที่ 1 ภายใต้แนวคิด Net Zero World

 • การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero โดย คุณปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • การเปลี่ยนผ่านความร่วมมือสู่ภาคการเงินสีเขียว โดย ดร. อรศรัณย์ มนุอมร, Senior Financial Sector Specialist, World Bank, Thailand 
 • นวัตกรรมกรรมเพื่อเงินเพื่ออนาคตและการสนับสนุนการลงทุนเพื่อความยั่งยืนในเอเชีย โดย Mr. Tomohiro Ishikawa, Chief Regulatory Engagement Officer, MUFG Bank และ Mr. Colin Chen, Head of ESG Finance APAC, MUFG Bank
 • การเดินหน้าของอุตสาหกรรมไทยตามกลยุทธ์และการส่งเสริมความเป็นกลางทางคาร์บอน โดย คุณสุทธิเกตติ์     ทัดพิทักษ์กุล รองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์ โอกาสและความท้าทาย โดย คุณสิริวิทย์ ปรีชาศุทธิ์, General Manager of Corporate Planning Department, Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
 • การเงินสีเขียว ก้าวที่สำคัญสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน โดย คุณจันทนิดา สาริกะภูติ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), คุณวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน), คุณนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และความเสี่ยง                บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และคุณประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

เวทีสัมมนา ห้องที่ 2 ภายใต้แนวคิด Transition in Action

 • วิสัยทัศน์สู่ความมั่นคงของประเทศไทย โดย  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ   ความมั่นคงของมนุษย์
 • ธุรกิจเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน โดย ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระ                 บรมราชูปถัมภ์ และนายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม
 • ESG Tech เพื่ออุตสาหกรรมสีเขียว โดย ดร.จิตติ มังคละศิริ สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • พลิกโฉม SME สู่ธุรกิจสีเขียว โดย คุณดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคาร     กรุงศรีอยุธยา จำกัด
 • ความยั่งยืนที่ทำได้จริง โดย คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ นักขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทสิริอัปสร จำกัด
 • แกะรอยคาร์บอนฟุตปริ้นท์ สู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ โดย คุณรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 • ถอดบทเรียนการทำธุรกิจตามแนวทาง ESG โดย เจ้าของกิจการบริษัทที่ได้รับรางวัล ESG Excellence จาก          Krungsri ESG Awards 2023