กสิกรไทยจัดฟอรัมใหญ่ EARTH JUMP 2024 รวมวิทยากรระดับโลกและไทย

กสิกรไทยจัดฟอรัมใหญ่ EARTH JUMP 2024 รวมวิทยากรระดับโลกและไทย

 

 

กสิกรไทยจัดฟอรัมใหญ่ EARTH JUMP 2024 รวมวิทยากรระดับโลกและไทย ชี้เป็นสัญญาณดี

ร่วมยกระดับธุรกิจไทยสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ นักธุรกิจกว่า 2,000 คนร่วมงาน

 

กสิกรไทยจัดงาน “EARTH JUMP 2024 : The Edge of Action” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เป็นสัญญาณที่ดีของธุรกิจไทยที่ตระหนักถึงผลกระทบต่อภาวะโลกเดือดซึ่งจะส่งผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษฉายภาพเป้าหมายและทิศทางของประเทศในเรื่องของพลังงานสะอาด พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำระดับโลกและไทยกว่า 40 ท่านร่วมกันให้ความรู้เพื่อยกระดับธุรกิจและสังคมไทยสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คนได้รับความรู้ในทุกมิติ ทั้งโอกาส กฎเกณฑ์ มาตรการต่างๆ การสนับสนุนการเงินของธนาคาร รวมถึงการแชร์ประสบการณ์จากธุรกิจที่ปรับตัวแล้ว เพื่อพร้อมรับมือและปรับตัวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำไปด้วยกัน

งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานฉายภาพเป้าหมายและทิศทางของประเทศในเรื่องของการแก้ปัญหาโลกร้อน จากการเดินทางไปพบนักลงทุนจะเห็นว่านักลงทุนที่จะลงทุนในต่างประเทศสิ่งที่สนใจ คือ สิทธิประโยชน์จากการลงทุน ความเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และพลังงานสะอาด เราจะเห็นว่าประเทศที่เจริญแล้วมีการใช้พลังงานสะอาดมากกว่าประเทศกำลังพัฒนา ประเทศไทยก็ต้องการพลังงานสะอาดจึงต้องเริ่มคิดและลงมือทำ ซึ่งการจะลดก๊าซคาร์บอนในไทยได้นั้นต้องให้ความรู้ทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ และในส่วนของภาคการเงินก็มีความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนจึงต้องได้รับการสนับสนุนทั้งเงินกู้และตลาดทุน ซึ่งธนาคารกสิกรไทยได้ทำเรื่องนี้มานานและมีการสนับสนุนเงินกู้ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลก็จะมีการออก Sustainability-Linked Bond เพื่อผลักดันให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันดำเนินนโยบายที่สร้างความยั่งยืน โดยในปัจจุบันบริษัทใหญ่ๆ เข้าใจเรื่องนี้ดี แต่ความน่าเป็นห่วงอยู่ที่ Supply Chain ถ้าไม่สามารถดึงเข้ามาอยู่ในปรัชญาเดียวกันได้ การส่งออกก็จะยากส่งสินค้าไปขายต่างประเทศก็จะถูกปฏิเสธ ดังนั้นสินเชื่อสีเขียวจึงสำคัญที่จะต้องมีเงินทุนในการให้ธุรกิจปรับเปลี่ยน เพราะเราจะทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ได้  

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวภายในงานว่า อัตราการเติบโตของ GDP ในหลายๆ ประเทศ นั้นสวนทางกับอัตราการปล่อยคาร์บอนเป็นอย่างมาก คือ ยิ่งมีการเติบโตของจีดีพีสูงขึ้นเท่าไร่ อัตราการปล่อยคาร์บอนยิ่งน้อยลงเท่านั้น เนื่องมาจากการตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการปรับตัว และปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต ประกอบกับศักยภาพด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อวางรากฐานด้านโครงสร้างต่างๆ ให้สามารถต่อยอดและสร้างโอกาสได้อย่างหลากหลาย ขณะที่ประเทศไทย มีแนวโน้มส่งสัญญานบวกเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่เห็นการฟื้นตัวของ GDP กลับมา สวนทางกับการปล่อยคาร์บอนที่ลดน้อยลง นับเป็นข่าวดีที่แสดงเห็นว่าทุกภาคส่วนเริ่มให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอยางเห็นได้ชัด ซึ่งการที่เราจะนำพาประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้ ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน และการทำงานร่วมกันก็จำเป็นจะต้องมีการกำหนดกติกากลางขึ้นมาร่วมกัน ในปีนี้ภาพนี้ก็มีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ธนาคารรู้ดีว่าการสนับสนุนให้ธุรกิจตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่สำคัญ ธนาคารจึงจัดงานนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้ทิศทางเป้าหมายของประเทศ กติกาด้านภาษีทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนกติกาด้านการเงินและการลงทุน รวมถึงการแชร์ประสบการณ์การปรับตัวจากธุรกิจต่างๆ ที่ได้ลงมือทำและเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้

พร้อมกันนี้ยังมีวิทยากรระดับโลกและไทยอีกกว่า 40 ท่านมาร่วมให้ความรู้เพื่อยกระดับธุรกิจและสังคมไทยสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยผู้ร่วมงานได้รับฟังเนื้อหาเข้มข้นผ่าน 2 เวทีคู่ขนาน ทั้งทิศทางและเป้าหมายของประเทศ กติกาด้านภาษีทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนกติกาด้านการเงินและการลงทุน รวมถึงการแชร์ประสบการณ์จากธุรกิจที่ปรับตัวแล้ว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ลงมือปรับเปลี่ยนธุรกิจ และยังมีกิจกรรม Business Clinic ที่ธุรกิจสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสนใจลงทะเบียนกว่า 70 บริษัท เพื่อรับคำปรึกษาธุรกิจแบบเอ็กคลูซีฟตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าเพื่อให้ธุรกิจปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำได้จริง โดยธุรกิจสตาร์ทอัพให้ความสนใจปรึกษาเรื่องกฎหมายกับ McKinsey & Company มากที่สุด ส่วนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ความสนใจปรึกษาในหัวข้อ Decarbonize Advisory by KBank, Solar Panel Installation by SCG และ Sustainable Packaging Solution by SCGP ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนว่าธุรกิจไทยบางส่วนมองเห็นโอกาสและพร้อมแล้วที่จะลงมือทำ โดยงานในวันนี้มีผู้สนใจร่วมงานตลอดทั้งวันกว่า 2,000 คน ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่ธุรกิจไทยเริ่มมีการปรับตัวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำมากขึ้น ธนาคารกสิกรไทยหวังว่างานนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ธุรกิจไทยสามารถก้าวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อคว้าโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนได้สำเร็จ

สำหรับงาน EARTH JUMP 2024 : The Edge of Action เป็นการจัดงานแบบ Carbon Neutral Event มีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในงานทั้งหมดเพื่อชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา และได้รับการสนับสนุนการออกแบบ ผลิตโครงสร้างนิทรรศการและวัสดุตกแต่งการจัดงานทั้งหมดจากบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP ซึ่งสามารถนำกลับไปใช้ได้อีกเพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุด

 

หมายเหตุ: ธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนสินเชื่อและเงินลงทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Financing and Investment) มียอดสะสม (ปี 2565-2566) รวม 73,397 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2566 และคาดว่าจะมียอดสะสมรวมเป็น 1 แสนล้านบาท ภายในปี 2567 นี้