กรุงศรีแต่งตั้ง ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์

กรุงศรีแต่งตั้ง ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์

 

กรุงศรีแต่งตั้ง ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์

 

กรุงเทพฯ (พฤษภาคม 2567) – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ประกาศแต่งตั้ง นายอธิศ รุจิรวัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด  โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

 

นายอธิศมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานการตลาด และการเงินการธนาคารมากว่า 25 ปี โดยก่อนได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ นายอธิศดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และยังได้ความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิต สมาคมธนาคารไทย

 

ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปีที่ได้ร่วมงานกับกรุงศรี คอนซูมเมอร์ นายอธิศได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นมืออาชีพมาบริหารงานบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด โดยมีผลงานที่โดดเด่นมากมาย อาทิ การพัฒนาและผลักดันให้เกิดการให้บริการบัตรเครดิตค้าปลีกรายแรกในประเทศไทยที่สร้างประสบการณ์ช้อปปิงที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าภายใต้แบรนด์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล รวมถึงการได้รับความไว้วางใจจากบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ให้ดูแลด้านการบริหารบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของทั้งเครือภายใต้แบรนด์ “เซ็นทรัล เดอะวัน”

 

ในฐานะประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ นายอธิศจะดูแลและรับผิดชอบการขับเคลื่อนกลยุทธ์และบริหารธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ทั้งหมด เพื่อครองความเป็นผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง

 

นายอธิศ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทรนท์ (Trent University) ประเทศแคนาดา โดยได้รับทุนการศึกษาจาก Canadian International Development Agency (CIDA) และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Krungsri appoints new Head of Krungsri Consumer Group

 

Bangkok (9 May 2024) -- Krungsri (Bank of Ayudhya PCL) has announced the appointment of Mr. Atis Ruchirawat as Head of Krungsri Consumer Group, and Acting Managing Director, General Card Services Limited, effective from 9 May 2024.

Atis has over 25 years of experience in marketing, banking and finance. Prior to assuming the position, he was Managing Director, General Card Services Limited, a subsidiary of Krungsri Consumer. Furthermore, he has also been entrusted by his peers in the industry to serve as Chairman of the Credit Card Club, under the Thai Bankers’ Association.

With 12 years of substantial achievements at Krungsri Consumer, Atis has brought his comprehensive experiences, knowledge, expertise, and professionalism to successfully manage General Card Services Limited, the business entity under the group. His significant contributions included but not limited to initiating Thailand’s first and largest provider of retail co-brand credit card services, which offers the shopping experience best suiting consumers’ lifestyles, under the brand of Central Department Store. In recognition of his efforts, the Central Group awarded the General Card Services with the Financial Services Partnership, taking care of the group’s credit card and personal loan products under the renowned name “Central The 1”.

As the Head of Krungsri Consumer Group, Atis will be responsible for overseeing the overall strategic direction and portfolio management of credit card and personal loan products. Additionally, he will embrace innovation to introduce new products and services, maintaining the group’s leadership position in the market.

Atis graduated with a bachelor’s degree in chemistry under Canadian International Development Agency (CIDA) full scholarship from Trent University, Canada and a MBA from Chulalongkorn University’s Sasin School of Management.