สยามพารากอน ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ฉลองเทศกาลมหาสงกรานต์

สยามพารากอน ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ฉลองเทศกาลมหาสงกรานต์

 

 

สยามพารากอน ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ฉลองเทศกาลมหาสงกรานต์

อัญเชิญ 12 พระพุทธรูปมงคล หาชมยากมาประดิษฐานให้สักการะ

 เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย พร้อมสัมผัสมรดกโลกทางวัฒนธรรม

 ระหว่าง 12-16 เมษายน 2567 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน

 

สยามพารากอน ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม  โดยกรมศิลปากร ต้อนรับเทศกาลมหาสงกรานต์ใน “งานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย” เชิญชวนประชาชนกราบสักการะพระพุทธรูปมงคลโบราณหาชมได้ยาก เพื่อเสริมสิริมงคล พร้อมร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ระหว่าง 12-16 เมษายน 2567 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน

 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่งดงามใน เทศกาลมหาสงกรานต์ ซึ่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโก โดยจัดขึ้นยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่อ  “งานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย” ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2567 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน  เพื่อฉลองเทศกาลปีใหม่ไทย และสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้คงความงดงามแบบดั้งเดิม ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรได้อัญเชิญพระพุทธรูปที่มีคติการสร้างเกี่ยวข้องกับพญานาคมาประดิษฐานให้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมคลในวาระแห่งการเริ่มต้นปีใหม่ไทย ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน และได้รับเกียรติจากนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน คณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมงาน พร้อมชมไฮไลท์การแสดงระบำดอกไม้เงินดอกไม้ทอง และการแสดงโขนรอบพิเศษ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ยกรบ สร้างสรรค์ โดย ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ร่วมสร้างสรรค์โขนให้มีมาตรฐานเท่ากับศิลปะการแสดงระดับโลก เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567

สำหรับพระพุทธรูปมงคลโบราณ ซึ่งถือเป็นสมบัติของแผ่นดินจำนวน 12 องค์ อัญเชิญมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้แก่ 1. พระพุทธสิหิงค์จำลอง  2. พระพิมพ์ปางมหาปาฏิหาริย์ที่เมืองสาวัตถี  3.พระไภษัชยคุรุนาคปรก 4.พระรัตนตรัยมหายาน 5.พระพุทธรูปปางมารวิชัย 6.พระบัวเข็ม 7.พระพุทธรูปนาคปรกไม้จันทน์ 8.พระพุทธรูปนาคปรกนอระมาด 9.พระพุทธรูปนาคปรกงาช้าง 10.พระพุทธรูปนาคปรกมารวิชัย 11.พระพุทธรูปประทับรอยพระพุทธบาท 12.พระพิมพ์ปางนาคปรก (พระโคนสมอ) พร้อมทั้งมีกิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิด และเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติได้สัมผัสกับวัฒนธรรมไทยอันงดงาม ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตและเวิร์คช็อปร้อยมาลัยดอกไม้ สาธิตน้ำอบน้ำปรุง สาธิตทำแป้งพวง และสาธิตทำลูกชุบ นอกจากนี้ยังมีน้ำพุทธมนต์ที่ผ่านพิธีเสริมสิริมงคลจาก 9 วัด มอบให้ผู้ร่วมงานอีกด้วย (จำนวนจำกัด)

ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยในเทศกาลมหาสงกรานต์ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขอย่างเต็มอิ่มใน “งานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย” ระหว่าง 12-16 เมษายน 2567 ณ แฟชั่น ฮอลล์ชั้น 1  พร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดมหัศจรรย์กับการคอลลาเบรชั่นกับศิลปินระดับโลก ฟิลิป โคลแบร์ที่รังสรรค์อาร์ตอินสตอลเลชั่นขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก!! และมหกรรมความบันเทิงเต็มรูปแบบในงาน Siam Paragon Ultrasonic Water Festival 2024 “Songkran Lobster Wonderland by Philip Colbert”ณ สยามพารากอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-610-8000 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: SiamParagon

Siam Paragon joins hands with the Ministry of Culture to celebrate the Songkran Festival inviting 12 sacred Buddha statues to enhance auspiciousness for the

 Thai New Year and experience cultural heritage from April 12 to 16, 2024

at Siam Paragon’s Fashion Hall, 1st floor

 

Siam Paragon in collaboration with the Ministry of Culture through the Department of Cultural Promotion, promotes Thai identity and preserves the cultural heritage of the Songkran Festival. This festival has been registered as an intangible cultural heritage of humanity by UNESCO. The grand event, “Thai New Year Songkran Festival,” takes place from April 12 to 16, 2024 at Siam Paragon’s Fashion Hall, 1st floor. The aim is to celebrate the Thai New Year and preserve the traditions of Songkran. The Ministry of Culture, through the Department of Cultural Promotion, has invited Buddha statues associated with the Naga deity for worship to enhance auspiciousness for the beginning of the Thai New Year at Siam Paragon’s Fashion Hall, 1st floor. This event is graced by Mr. Sermsak Pongpanit, Minister of Culture, Secretary of the Ministry of Culture, executives of the Ministry of Culture, and executives of Siam Paragon, as well as ambassadors from various countries. Attendees will enjoy traditional Thai dance performances of silver and gold flower shows and a special Khon, masked dance drama on Ramayana the Epic, Battle episode. The episode was created by Dr. Surat Chongda, who contributed to creating Khon, the masked dance drama to meet international standards. The performance will be on April 12, 2024 at Siam Paragon’s Fashion Hall, 1st floor.  

             

The ancient sacred Buddha statues, considered treasures of the nation, totaling 12 statues, are graciously invited from the National Museums under the Department of Fine Arts feature 1. Replica of Phra Buddha Sihing 2. Votive Tablet Depicting the Twin Miracles of Saravasti 3. Phra Bhaisajyaguru (Medicine Buddha) 4. Phra Rattanatri Mahayana (Buddhist Trinity) 5. Buddha Subduing Mara 6. Phra Bua Khem (Dakkhinasakha) 7. Sandal Wood Buddha Sheltered by Naga 8. Rhino Horn Buddha Sheltered by Naga 9. Ivory Buddha Sheltered by Naga 10. Buddha Sheltered by Naga in Subduing Mara Gesture 11. Buddha Imprinting His Footprint 12. Votive Tablet Buddha Sheltered by Naga. Additionally, there are activities such as the ceremonial bathing of the Buddha statues on their respective birthdays, allowing both Thai and international tourists to experience the exquisite Thai culture. Activities also include exhibitions and workshops showcasing traditional Thai flower garland making, herbal compress ball preparation, traditional Thai powder demonstration, and Look Choop or gelatin dipped fruit demonstration. Blessed holy water from 9 temples enhancing for auspiciousness will be distributed to participants (in limited quantities).

Join us in reviving Thai culture amidst the joyful atmosphere of the Songkran Festival at the “Thai New Year Songkran Festival” from April 12 to 16, 2024, at Fashion Hall, 1st floor. Do not miss to experience the wonderful collaboration with world-renowned artist Philip Colbert, who presents his exclusive art installation for the first time in the world! The festival also come up with full-scale entertainment. Come celebrate the Songkran Festival at Siam Paragon Ultrasonic Water Festival 2024 “Songkran Lobster Wonderland by Philip Colbert.” For more information, please contact 02-610-8000 or follow us on Facebook: SiamParagon.