ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. ครั้งที่ 1/2567

 

 


ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. ครั้งที่ 1/2567
 
 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารสุทธิอุทกากร สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายสุเทพ เอื้อปกรณ์ รองผู้ว่าการ กปน. ในฐานะอุปนายกคนที่ 1 สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. ครั้งที่ 1/2567 โดยมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. ชุดที่ 20 ร่วมประชุม
 
ซึ่งมีประเด็นสำคัญ อาทิ
 
● ติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการอำนวยการ สปปท.
● แผนการดำเนินงานของ สปปท. ประจำปี 2567
● รายงานยอดเงินคงเหลือ ของ สปปท. ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
● สรุปผลการจัดการกอล์ฟการกุศล ของ สปปท. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกอล์ฟบางไทร คันทรี คลับ
● การมอบเงินบริจาคเพื่อการกุศลของ สปปท.
● สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน"
● สรุปผลการจัดสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
● หารือการเข้าร่วมงาน Water Forum 2024
● การร่วมงานวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ 45 ปี
 
นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการ กปน. ในฐานะนายก สปปท. นำคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. มอบเงินให้แก่มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยมี ร้อยโท ชวัช อรรถยุกติ เลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ