OCEAN LIFE ไทยสมุทร ร่วมเป็น “จิตอาสารักษ์แม่น้ำ” ร่วมเก็บขยะกระทงรักษาความสะอาดแม่น้ำเจ้าพระยา หลังงานลอยกระทง 2566

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ร่วมเป็น “จิตอาสารักษ์แม่น้ำ” ร่วมเก็บขยะกระทงรักษาความสะอาดแม่น้ำเจ้าพระยา หลังงานลอยกระทง 2566

 

 

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ร่วมเป็น “จิตอาสารักษ์แม่น้ำ”
ร่วมเก็บขยะกระทงรักษาความสะอาดแม่น้ำเจ้าพระยา หลังงานลอยกระทง
 2566

 

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยทีมสื่อสารองค์กรและสื่อสารการตลาด ร่วมเป็น “จิตอาสารักษ์แม่น้ำ” ทำกิจกรรม “เก็บขยะหลังงานลอยกระทง ประจำปี 2566” ร่วมกับพระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง และภาคเอกชนต่าง ๆ ร่วมใจกันเก็บซากกระทงที่ลอยอยู่ในแม่น้ำ หลังคืนวันเพ็ญเดือน 12 หรือประเพณีลอยกระทง ก่อนที่ขยะทั้งหมดจะลอยออกสู่ทะเลอ่าวไทย  เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ และช่วยรักษาความสะอาดให้แม่น้ำเจ้าพระยาไม่เน่าเหม็นจากซากกระทง และกลับมาอยู่ในสภาพสวยงามดังเดิม อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์แม่น้ำ สร้างความตระหนักรู้การรักษาสิ่งแวดล้อมให้พนักงานนำไปปรับใช้ในการดูแลองค์กรและสังคมต่อไป ณ บริเวณหน้าวัดจากแดง อำเภอพระปะแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

OCEAN LIFE ไทยสมุทร เคียงคู่สังคมไทยภายใต้แนวคิด LOVE MINDSET ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ Love the World รักษ์โลกช่วยกันดูแลสังคมให้ดีขึ้น เป็นการร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสุขที่ยั่งยืน ร่วมติดตามข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ OCEAN CLUB APP / LINE / Facebook / Instagram / Youtube : oceanlife เว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888