BAM มอบเงินบริจาคสมทบทุนสภากาชาดไทย

BAM มอบเงินบริจาคสมทบทุนสภากาชาดไทย

 

 

BAM มอบเงินบริจาคสมทบทุนสภากาชาดไทย

โครงการก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

 

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินบริจาคสมทบทุนสภากาชาดไทย โครงการก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนางานบริการโลหิตให้มีความก้าวหน้า ดำเนินงานแบบครบวงจร และเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ตึกอำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย