ทิพยประกันภัย มอบประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุ

ทิพยประกันภัย มอบประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุ

 

 

ทิพยประกันภัย มอบประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุ สำหรับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ สูงสุด 100,000 บาท ในเดือนแห่งการออมปี 2566

 

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ มอบประกันภัยอุบัติเหตุให้กับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ระยะเวลาความคุ้มครอง 30 วัน (นับจากวันที่ลงทะเบียน) โดยได้รับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ ในวงเงินสูงสุด จำนวน 100,000 บาท (รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์) สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ สามารถ Scan QR Code บนสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2566 สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร.1736