ธ.ก.ส. ร่วมแถลงข่าวมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อย

ธ.ก.ส. ร่วมแถลงข่าวมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อย

 

 

ธ.ก.ส. ร่วมแถลงข่าวมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อย

 

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) พร้อมด้วยนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อยที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ทุกสัญญารวมกันไม่เกิน 300,000 บาท โดยมีลูกหนี้ ธ.ก.ส. ที่เข้าเกณฑ์ตามมาตรการกว่า 2.69 ล้านราย ซึ่ง ธ.ก.ส. เปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่านแอปพลิเคชัน “BAAC Mobile” เพื่อความสะดวกในการรองรับบริการและลดความคับคั่งที่สาขา พร้อมร่วมเครือข่ายภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เติมเต็มองค์ความรู้พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพและฟื้นฟูลูกหนี้ผู้เข้าร่วมมาตรการ ภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ควบคู่กับการเติมสินเชื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟู การประกอบอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในระหว่างการพักชำระหนี้ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566