วิริยะประกันภัย จัดกิจกรรมจิตอาสา รวมใจกัน คัดแยกเส้นผม เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง  

วิริยะประกันภัย จัดกิจกรรมจิตอาสา รวมใจกัน คัดแยกเส้นผม เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง  

 

 

วิริยะประกันภัย จัดกิจกรรมจิตอาสา

รวมใจกัน คัดแยกเส้นผม เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

 

            ดร.อรณัฏฐ์ อชีรญาวัฒน์ ประธานกรรมการมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ และ นายพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มวิริยะจิตอาสา และจิตอาสาจากมูลนิธิฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาคัดแยกเส้นผม ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “วิริยะรวมใจกัน ปันเส้นผม เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” อันเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ และวิริยะประกันภัย จัดขึ้นเพื่อช่วยคัดแยกเส้นผมที่ได้รับการบริจาคเข้ามาผ่านทางมูลนิธิฯ ก่อนนำไปถักทอเป็นวิกผมมอบให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งต่อไป ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ฯ ลุมพินี

 

 

            ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ “วิริยะรวมใจกัน ปันเส้นผม เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาคัดแยกเส้นผม เป็นครั้งที่ 2 โดยการคัดแยกเส้นผมในครั้งนี้ วิริยะจิตอาสา และจิตอาสาจากมูลนิธิฯ ร่วมกันคัดแยกเส้นผมได้เป็นจำนวน 619 หัว สำหรับส่งต่อให้กลุ่มเปราะบางทางสังคม นางฟ้าหลังกำแพง และกลุ่มเกษตรกรยังพื้นที่ห่างไกล นำไปถักทอเป็นวิกผมในขั้นตอนถัดไปก่อนมอบให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งผ่านโรงพยาบาลนางฟ้ากว่า 80 แห่งทั่วประเทศ