ไทยประกันชีวิต จับมือโรงพยาบาลพญาไท 1 จัดสัมมนา

ไทยประกันชีวิต จับมือโรงพยาบาลพญาไท 1 จัดสัมมนา

 

 

      

ไทยประกันชีวิต จับมือโรงพยาบาลพญาไท จัดสัมมนา

ปลดล็อกสมองเสื่อม ยืดอายุสมอง ถนอมความทรงจำ

 

 

นายนิติพงษ์  ปรัชญานิมิต รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนายแพทย์ อภิรักษ์  ปาลวัฒน์วิไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 1 ร่วมเปิดงานสัมมนาหัวข้อ “ปลดล็อกสมองเสื่อม ยืดอายุสมอง ถนอมความทรงจำ” ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าไทยประกันชีวิตที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต โดยมี นายแพทย์ วีรชัย  ก่ำน้ำผึ้ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทโรงพยาบาลพญาไท เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โรงพยาบาลพญาไท 1  

 

 

 

ไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ขยายความคุ้มครองครอบคลุมโรคอัลไซเมอร์ในทุกระยะโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มผ่านสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ไทยประกันชีวิต พร้อมเพย์ 108 โรคร้าย สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดแบบประกันเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://product.thailife.com หรือสอบถามตัวแทนฯ ไทยประกันชีวิต หรือโทร. 1124