ธอส. ประกาศขยายมาตรการ 18 [M18] ช่วยเหลือลูกค้าสถานะบัญชีปกติ อีก 6 เดือน!!

ธอส. ประกาศขยายมาตรการ 18 [M18] ช่วยเหลือลูกค้าสถานะบัญชีปกติ อีก 6 เดือน!!

 

 

          

ธอส. ประกาศขยายมาตรการ 18 [M18] ช่วยเหลือลูกค้าสถานะบัญชีปกติ อีก 6 เดือน!!

 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ประกาศขยายเวลามาตรการ 18 [M18] ลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติ และเป็นลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างใช้ M18 ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาความช่วยเหลือวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และยังไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ให้กับธนาคารได้ตามสัญญากู้เงิน ให้ได้รับความช่วยเหลือต่ออีก 6 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 ให้ผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 75% ของเงินงวดผ่อนชำระตามสัญญากู้เงิน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อ/ประกาศที่ผู้กู้ใช้อยู่ลงอีก 0.50% ต่อปี โดยปัจจุบันมีลูกค้าที่อยู่ระหว่างการใช้ M18 จำนวนทั้งสิ้น 21,385 ราย คิดเป็นวงเงินต้นคงเหลือ 22,404 ล้านบาท   ทั้งนี้  ลูกค้าสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ

ผ่าน Application : GHB ALL GEN, GHB Buddy บน Application Line, www.ghbank.co.th และสาขาธนาคารทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 มิถุนายน 2566. พร้อมส่งหลักฐานการได้รับผลกระทบทางรายได้จากการประกอบอาชีพ/ธุรกิจ/การค้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อให้ธนาคารพิจารณา โดย Upload ผ่านทาง Application :    GHB ALL GEN กรณีที่ลูกค้าไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนแจ้งความประสงค์      ได้ที่ www.ghbank.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคาร ได้ที่ Mobile Application :  GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th