กรุงศรี โชว์ศักยภาพธุรกิจการเงินไทยสู่ธนาคารแห่งภูมิภาคอาเซียน

กรุงศรี โชว์ศักยภาพธุรกิจการเงินไทยสู่ธนาคารแห่งภูมิภาคอาเซียน

 

 

               

กรุงศรี โชว์ศักยภาพธุรกิจการเงินไทยสู่ธนาคารแห่งภูมิภาคอาเซียน

คว้ารางวัล “Frontier Markets Issue of the Year” จากงาน IFR Asia Awards 2022

 

 

กรุงเทพฯ (22 พฤษภาคม 2566) – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) นำโดย นายวันชัยระบิน จิตวัฒนาธรรม (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจระดับภูมิภาค นางบานช้อย      พัฒนพงษ์ไพบูลย์ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าสถาบันการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ และนางสาวแจ่มจันทร์ ศิริกาญจนาวงศ์ (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ตราสารหนี้ รับรางวัล “Frontier Markets Issue of the Year” ในงาน IFR Asia Awards 2022 จัดโดย International Financing Review Asia (IFR Asia) นิตยสารด้านตลาดเงินและตลาดทุนชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย ในฐานะที่ปรึกษา และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สกุลเงินบาทให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันโดย Hattha Bank สถาบันการเงินชั้นนำของเครือกรุงศรีในประเทศกัมพูชา มูลค่าเสนอขายรวม 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 โดยถือเป็นผู้ออกหุ้นกู้จากประเทศกัมพูชารายแรกที่เสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทในประเทศไทยเพื่อเป็นอีกทางเลือกให้กับนักลงทุนในการลงทุนตราสารหนี้ข้ามพรมแดนในภูมิภาคอาเซียน ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการเงินในฐานะธนาคารแห่งภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ กรุงศรีได้ต่อยอดความสำเร็จดังกล่าวโดยให้การสนับสนุน Hattha Bank ในการเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทในประเทศไทยอีกครั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ด้วยมูลค่าเสนอขาย 1,300 ล้านบาท อายุ ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “BBB+” จากทริสเรทติ้ง

 

Krungsri affirms its position as a “Regional Bank”,

winning ‘Frontier Markets Issue of the Year’ from IFR Asia Awards 2022

 

Bangkok (22 May 2023) - Krungsri (Bank of Ayudhya PCL) led by Mr. Wanchairabin Jitwattanatam (right), Head of Regional Business Division, Mrs. Banchoi Pattanapongpaibul, Head of Financial Institutions and Securities Services Division and Miss Jamjun Siriganjanavong, Head of Debt Capital Markets Department recently received Frontier Markets Issue of the Year” from IFR ASIA Awards 2022 organized by International Financing Review Asia (IFR Asia), Asia’s leading magazine specializing in capital markets and investment banking. The award was granted to Krungsri as the advisor and Sole Lead Manager for Hattha Bank, a wholly owned subsidiary of Krungsri and one of the top five commercial banks in Cambodia, in issuing Thai Baht-denominated Bonds of THB 1.5 billion with 3-year tenor. The Thai Baht-denominated bonds, which matures in 2025, is the first debenture from Cambodia issuer in Thailand as an alternative investment for Thai investors to be able to access ASEAN cross-border bonds. This award symbolised the Bank’s commitment to increase competitiveness in the financial industry as the region’s trusted bank.

Earlier this year, Krungsri echoed another success in supporting Hattha Bank’s second Baht-denominated Bonds issuance of THB 1.3 billion, 3-year tenor that will be matured in 2026 with the issue rating of “BBB+” by TRIS Rating.