บางจากฯ ร่วมรณรงค์ ปิดไฟ ลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2023)

บางจากฯ ร่วมรณรงค์ ปิดไฟ ลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2023)

 

 

 

 

 

บางจากฯ ร่วมรณรงค์ ปิดไฟ ลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2023) กับสำนักงานเขตพระโขนงและพันธมิตรรักษ์โลกนายสุวัฒน์ มีมุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาองค์กรดิจิทัล บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระโขนง และตัวแทนผู้บริหารอาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์กิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60Earth Hour 2023)" จัดโดยกรุงเทพมหานคร โดยร่วมปิดไฟ ลดการใช้พลังงานในอาคารสำนักงานใหญ่บริษัท บางจากฯ ณ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ และตลอดถนนสุขุมวิทในเขตพื้นที่พระโขนง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. พร้อมกับเมืองต่าง ๆ กว่า 7,000 เมือง ใน 190 ประเทศทั่วโลก

นอกจากนี้ บางจากฯ ประสานความร่วมมือไปยังสถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศกว่า 1,300 แห่ง ร่วมปิดไฟที่ป้าย Highway Sign รวมถึงอาคารปฏิบัติการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทบางจาก ตลอดจนประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พนักงานและประชาชนร่วมปิดไฟในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อสร้างความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้พลังงานน้อยลง ใช้เท่าที่จำเป็น ประหยัดพลังงานด้วยการลดการใช้ไฟฟ้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มบริษัทบางจากดำเนินมาตรการลดการใช้พลังงานต่อเนื่องในระยะยาว สนับสนุนการใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Winnonie และรถไฟฟ้า (EV) การลดการใช้ไฟฟ้าและการลดการใช้พลังงานในอาคารสำนักงานและกระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ำมันบางจาก การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ และพืชผักสวนครัวในสวนลอยฟ้าบนอาคารสำนักงานใหญ่บางจากฯ และพื้นที่ปฏิบัติการอื่น ๆ และการรณรงค์คัดแยกขยะให้ถูกประเภท รวมถึงขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เพื่อนำไปจัดการให้เหมาะสม

 

 

ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรุงเทพมหานคร ระบุว่าผลจากการจัดกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60Earth Hour)" ในปี 2565 ในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ 78 เมกะวัตต์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 20 ตัน และคิดเป็นมูลค่า 176,172 บาท และจากการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551-2565 สามารถลดกระแสไฟฟ้าได้ 22,476 เมกะวัตต์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 12,255 ตัน คิดเป็นมูลค่า 81 ล้านบาท