เอสซีจี จับมือ กกร. รีไซเคิลกระดาษเหลือใช้จาก APEC CEO Summit 2022

เอสซีจี จับมือ กกร. รีไซเคิลกระดาษเหลือใช้จาก APEC CEO Summit 2022

 

 

 

เอสซีจี จับมือ กกร. รีไซเคิลกระดาษเหลือใช้จาก APEC CEO Summit 2022

สู่ชั้นหนังสือรักษ์โลกเพื่อเยาวชน

 

 

            นายดนัยเดช  เกตุสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) นำโดยนายชูเดช เตชะไพบูลย์ กรรมการเหรัญญิก หอการค้าไทย ในฐานะประธานคณะทำงานด้าน Sponsor Services งาน APEC CEO Summit 2022 และนายวิบูลย์ สุภัครพงษ์กุล รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมส่งมอบชั้นหนังสือกระดาษรีไซเคิล โครงการ Recycling For Kids พร้อมทั้งชุดหนังสือภาพนิทานเสริมทักษะสำหรับเด็กเล็ก ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมูลนิธิเอสซีจี แก่โรงเรียนราชบพิธ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริเวณรอบชุมชน โดยมีนางวาสนา ทองน้อย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาววรรณฤดี รุกขวัฒนกุล ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ และตัวแทนนักเรียน จากโรงเรียนราชบพิธ เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รวบรวมกระดาษเหลือใช้และวัสดุตกแต่งหลังจบการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council–ABAC) และการประชุม APEC CEO Summit 2022 มารีไซเคิลเป็นชั้นวางหนังสือรักษ์โลก ที่สวยงาม แข็งแรง ด้วยโซลูชันจาก SCGP Recycle ที่ส่งเสริมการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และการจัดเก็บที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล ส่งเสริมการจัดการประชุมที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม (Green Meeting) ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดขยะ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green Economy)

นายดนัยเดช  เกตุสุวรรณ กล่าวว่า “SCGP มี ESG เป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อผู้บริโภค ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคม บนพื้นฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593" 

"เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก APEC 2022 Thailand ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ด้วยการจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Meeting) โดย SCG และ SCGP ได้ร่วมสนับสนุนกระดาษรีไซเคิลมาเป็นวัสดุตกแต่งสถานที่ประชุม และพร้อมสนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกวัสดุเหลือใช้ตั้งแต่ต้นทาง พร้อมกับนำเสนอโซลูชันจาก SCGP Recycle เพื่อจัดเก็บกล่องกระดาษเหลือใช้ นำมารีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตชั้นหนังสือกระดาษที่แข็งแรงและสวยงาม พร้อมส่งมอบให้กับเด็ก ๆ นำไปใช้ประโยชน์ใหม่”

 

SCG joins hands with JSCCIB turn used paper from APEC CEO Summit 2022 into recycled eco-friendly bookshelves for children

 

            Mr. Danaidej Ketsuwan, Chief Financial Officer, SCGP, and The Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking (JSCCIB) by Mr. Choodej Tejapaibul, Treasurer of The Thai Chamber of Commerce, as the Vice Chairman of the Sponsor Services Committee in APEC CEO Summit 2022, and Mr. Viboon Supakarapongkul, Vice Chairman of International Trade and Investment Promotion Board, The Thai Chamber of Commerce joined hands in the donation of bookshelves made of recycled paper from the Recycling For Kids Project and sets of children's picture books by SCG Foundation to Ratchabophit School and child development centers in the community. Mrs. Wassana Thongnoi, Deputy School Director, Ms. Wanrudee Rukkhawatanakul, Professional Level Teacher, and student representatives from Ratchabophit School received the donations.

 

The Recycling For Kids Project had collected paper waste and decorative materials from meetings of APEC Business Advisory Council–ABAC and APEC CEO Summit 2022, then recycled them and made them into beautiful, durable, and environmentally- friendly bookshelves. This is one of the solutions from SCGP Recycle which promotes waste segregation at source and managed waste storage before sending them to the recycling process. We also support green meetings, effective use of resources, waste and greenhouse gas reduction, that comply with Bio-Circular-Green Economy (BCG) guidelines.

 

Mr. Danaidej Ketsuwan, CFO, SCGP, stated that “SCGP has continually adopted the ESG framework for its business operations. In order to achieve the Sustainable Development Goals, the Company focuses on creating innovations for consumers, and also cares for the environment and social development on the basis of transparency. We set goals and strategies to reduce greenhouse gas emissions to Net Zero by 2050.”

“We are delighted to take part in the Asia-Pacific Economic Cooperation meetings – APEC 2022 Thailand that drives the Green Economy by hosting green meetings.  SCG and SCGP have provided decoration materials made from recycled paper at the meeting venues. We are ready to promote the sustainable use of resources, in accordance with the Circular Economy principles, by encouraging waste segregation at source, as well as providing solutions from SCGP Recycle to help collect paper waste, and later recycling them into raw materials for the production of strong and beautiful paper bookshelves that will be useful again when they are handed over to children.