เลขาธิการ คปภ.เผย 2 บริษัทประกันภัยยื่นฟ้อง คปภ. แจงจุดยืนในการต่อสู้คดี-อุ้มผู้เอาประกันภัยโควิดแบบเจอจ่ายจบ

เลขาธิการ คปภ.เผย 2 บริษัทประกันภัยยื่นฟ้อง คปภ. แจงจุดยืนในการต่อสู้คดี-อุ้มผู้เอาประกันภัยโควิดแบบเจอจ่ายจบ

 

 

 

เลขาธิการ คปภ.เผย 2 บริษัทประกันภัยยื่นฟ้อง คปภ. แจงจุดยืนในการต่อสู้คดี-อุ้มผู้เอาประกันภัยโควิดแบบเจอจ่ายจบ

 

 

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เผยว่า จากประเด็นถาม-ตอบ กรณีขอให้เพิกถอนคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 ลงวันที่ 16 ก.ค.2564 เรื่องให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย มีรายละเอียดในการ ถาม-ตอบประเด็นดังต่อไปนี้