ศูนย์รับแจ้งเหตุบริษัทกลางคุ้มครองฯ เผยยอดอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 8 ธ.ค.64

ศูนย์รับแจ้งเหตุบริษัทกลางคุ้มครองฯ เผยยอดอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 8 ธ.ค.64

 

 

 ศูนย์รับแจ้งเหตุบริษัทกลางคุ้มครองฯ เผยยอดอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 8 ธ.ค.64

 

  
ข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนในรอบ 24 ชั่วโมง 
วันที่  8 ธ.ค.64  ตั้งแต่เวลา 00.00 - 23.59 น. 
บาดเจ็บ 2,743 คน 
เสียชีวิต  59 ราย 

 

**เสียชีวิตสัญชาติไทย  57 ราย (เด็ก (ไม่เกิน 1 ปี) 3 ราย , ผู้ใหญ่ 54 ราย) 
**เสียชีวิตชาวต่างชาติ  2 ราย (เด็ก (ไม่เกิน 15 ปี) - ราย , ผู้ใหญ่  2 ราย)
 
จากรถจักรยานยนต์     48  ราย 
จากรถยนต์                 11  ราย 
 
ข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 
เสียชีวิตสะสม 12,502 ราย 
บาดเจ็บสะสม 809,180 คน
 
 
 
 
 
https://www.thairsc.com/
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.rvp.co.th Call center 1791