ธอส. มอบเงิน 900,000 บาท สนับสนุนโครงการ Covid Home Care ให้แก่ สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ

ธอส. มอบเงิน 900,000 บาท สนับสนุนโครงการ Covid Home Care ให้แก่ สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

ธอส. มอบเงิน 900,000 บาท สนับสนุนโครงการ Covid Home Care

ให้แก่ สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ

 

 

 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มอบเงินสนับสนุนโครงการ Covid Home Care จำนวนเงิน 900,000 บาท ให้แก่สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ โดยมีนายแพทย์ฆนัท ครุธกูล นายกสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งโครงการดังกล่าว ทางสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากสถานพยาบาล และกลุ่มแพทย์อาสา เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย โควิด-19 กลุ่มสีเขียวให้ได้รับการรักษาขณะพักรักษาตัวที่บ้าน เพื่อช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยเปิดช่องทางติดต่อ ผ่าน Line : @covidhomecare ให้ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวลงทะเบียน ซึ่งจะมีทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานข้อมูลกับผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมช่วยประเมินอาการผู้ป่วย เพื่อส่งมอบ Covid Care Box ที่มีเวชภัณฑ์ในการดูแลรักษาตัวเองให้แก่ผู้ป่วย ประกอบด้วย ยา เวชภัณฑ์ และของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วย รวมถึงคู่มือแนะนำการดูแลตัวเอง และมีระบบฉุกเฉินประสานโรงพยาบาลในการรับส่งต่อผู้ป่วยตามมาตรฐานกรมการแพทย์กำหนดต่อไป ทั้งนี้ พิธีส่งมอบดังกล่าวจัดขึ้น ณ ชั้น 21 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564