ทีเอ็มบี รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ระดับดีเยี่ยม

ทีเอ็มบี รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ระดับดีเยี่ยม

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

ทีเอ็มบี รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ระดับดีเยี่ยม

ด้วยมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยที่ดี

 

 

 

กรุงเทพฯ, 18 มกราคม 2564– นางศิริพร  เลิศอภิรังษีเจ้าหน้าที่บริหาร ทรัพยากรอาคารและบริการส่วนกลาง ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับ Diamond ประเภทอาคารที่โดดเด่นด้านความปลอดภัยดีเยี่ยม จากโครงการ BSA Building Safety Award 2020 จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร รางวัลดังกล่าวสะท้อนการเป็นธนาคารที่มีมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยที่ดีจากอัคคีภัย ลดการเกิดภัยพิบัติ นับเป็นแบบอย่างที่ดีในระดับแนวหน้าของประเภทอาคารสูงของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายสินิทธิ์  บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้มอบฯ

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * *

#เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น #TMB #MakeREALChange

* * * * * * * * * * ** * * * * *