กสิกรไทยครองตำแหน่งแบรนด์ธนาคารมูลค่าสูงสุด 4 ปีซ้อน

กสิกรไทยครองตำแหน่งแบรนด์ธนาคารมูลค่าสูงสุด 4 ปีซ้อน

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

กสิกรไทยครองตำแหน่งแบรนด์ธนาคารมูลค่าสูงสุด 4 ปีซ้อน   

 

 

            นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคาร รับมอบรางวัล Thailands Top Corporate Brands 2020 องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในหมวดธุรกิจธนาคาร เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน  จากผลการวิจัยโดยวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรอย่างเป็นระบบ จัดทำโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สะท้อนความแข็งแกร่งในฐานะแบรนด์สถาบันการเงิน ที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

 

KBank wins Thailands Top Corporate Brands 2020” award for the fourth consecutive year  

 

            MsKattiya Indaravijaya, KBank Chief Executive Officer, recently represented KBank to receive the Thailands Top Corporate Brands 2020 award from Professor DrBundhit Eua-arporn, President of Chulalongkorn University (CU), for the fourth consecutive year, in recognition of KBank as a robust financial institution that has the highest brand value in the banking business category, based on the research conducted by CUs Faculty of Commerce and AccountancyThe award also reflects KBanks commitment towards developing sustainability for its organization, society and the countrys economic systemThe award presentation ceremony was held at Maha Chulalongkorn Building, Chulalongkorn University