เอสซีจี ผนึกกำลัง ไทยเบฟ โลจิสติกส์ เสริมแกร่งด้านการพัฒนากำลังคน เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

เอสซีจี ผนึกกำลัง ไทยเบฟ โลจิสติกส์ เสริมแกร่งด้านการพัฒนากำลังคน เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

เอสซีจี ผนึกกำลัง ไทยเบฟ โลจิสติกส์
เสริมแกร่งด้านการพัฒนากำลังคน เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

 

 

 

เอสซีจี โดย บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในธุรกิจซิเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง โดยนายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการบริษัท และนายโฆษิต สุขสิงห์ กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาหลักสูตรและครูผู้ฝึกสอน ด้านการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยและโอกาสการทำธุรกิจร่วมกัน” เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ ทักษะด้านการขับขี่อย่างถูกวิธีและปลอดภัย ตลอดจนร่วมกันผลักดันให้เกิดการนำผลงานการพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือนี้ไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาบุคลากรด้านการขับขี่ยานพาหนะ เพื่อลดการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน และกิจกรรม CHR ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น โดยมีความมุ่งหมายที่จะทำให้สังคมดีขึ้น อุบัติเหตุทางถนนลดลง

ทั้งนี้ เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ และไทยเบฟ ต่างให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยเหมือนกัน ซึ่งองค์ความรู้ และทักษะความสามารถของบุคลากรทั้งสององค์กรถือว่ามีมาตรฐานที่สูง การร่วมมือกันในครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน จะสามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเทคนิคให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ (Skills Development School) โดยเอสซีจี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-816-5624 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น. หรือ www.facebook.com/scg.skills หรือwww.facebook.com/hrd.pat2013/.

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel