กสิกรไทย ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในเวียดนาม

กสิกรไทย ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในเวียดนาม

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

กสิกรไทย ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในเวียดนาม

 

 

          นายสิทธิพัฒน์ จริยากูล (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าสำนักงานผู้แทนฯ ธนาคารกสิกรไทย ณ กรุงฮานอย เป็นผู้แทนของธนาคารเข้ามอบเงินบริจาค จำนวน 220 ล้านดอง หรือประมาณ 300,000 บาท ให้แก่ Ms. Truong Thi Ngoc Anh (ที่ 3 จากขวา) รองประธานคณะกรรมการกลางแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่มในภาคกลางของเวียดนาม และเป็นกำลังใจให้เวียดนามสามารถฟื้นฟูแก้ไขจากเหตุภัยพิบัตินี้ได้โดยเร็ว ณ สำนักงานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม (กรุงฮานอย) เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

 

KBank donates funds to relieve natural disaster victims in Vietnam

 

          Recently at the Vietnamese Fatherland Front (Hanoi), Mr. Sittiphat Chariyakul (third from left), Chief Representative – Hanoi, KASIKORNBANK (KBank) represented KBank in offering a donation of 220,000,000 VND, or around 300,000 Baht to Ms. Truong Thi Ngoc Anh (third from right, Deputy President of the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front, to assist and alleviate the hardships of people who were affected by flooding and landslides in central Vietnam. Through this donation, KBank wishes to provide moral support to Vietnam in its rescue and recovery efforts in order to return to normalcy shortly.