เชิญร่วมส่งต่อเเสงสว่างแห่งปัญญา ด้วยการมอบหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน

เชิญร่วมส่งต่อเเสงสว่างแห่งปัญญา ด้วยการมอบหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน

 

 

 

 

 

ใครไม่สนใจเรียนรู้ประวัติศาสตร์ แต่เราสน

ใครไม่รักสถาบัน แต่เรารัก และจะปลูกฝังลูกหลานของเราให้จงรักภักดี มีความกตัญญูต่อผืนแผ่นดินเกิดตลอดไป

 

“คนเราต้องเรียนประวัติศาสตร์ จะได้มีความรักแหวงแหนชาติได้อย่างถูกต้อง

ถ้าไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์จะรักชาติเป็นได้อย่างไร”

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

 

          ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี และคณะกัลยาณมิตรธรรมดี ร่วมส่งต่อเเสงสว่างแห่งปัญญา โดยมอบหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน ประกอบด้วยหนังสือประวัติศาสตร์ของบูรพมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศ หนังสือพัฒนาตนเอง จิตวิทยา ให้แก่โรงเรียนที่มีการส่งเสริมการสอนประวัติศาสตร์ ศีลธรรม และความกตัญญูต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จำนวน 99 โรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมมูลค่ากว่า 1,413,027 บาท เพื่อปลูกฝังเยาวชนไทยให้มีความผูกพันกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์สืบไป

          ทั้งนี้มูลนิธิธรรมดีมอบชุดหนังสือให้กับโรงเรียนทั่วประเทศไปแล้วกว่า 529 โรงเรียน และได้ถวายหนังสือแด่พระภิกษุ สามเณร และมอบชุดหนังสือให้กับน้องๆ รวม 2,817 ชุด กว่า 65,000 เล่ม

          ทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อ "แสงแห่งปัญญา" และร่วมบุญตามจิตศรัทธาได้ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ชื่อบัญชีมูลนิธิธรรมดี ทอดผ้าป่าหนังสือดี สังคมดี เลขที่บัญชี 772-2-31154-4 หรือ สอบถามได้ที่ FB Pages : มูลนิธิธรรมดี โทร 02 651 9499 หรือ 086-884-2449