กสิกรไทย เชื่อมต่อแอปสหกรณ์ออมทรัพย์ กฟผ. บริการทางการเงินดิจิทัล

กสิกรไทย เชื่อมต่อแอปสหกรณ์ออมทรัพย์ กฟผ. บริการทางการเงินดิจิทัล

 

 

 

 

 

กสิกรไทย เชื่อมต่อแอปสหกรณ์ออมทรัพย์ กฟผ. บริการทางการเงินดิจิทัล

 

 

 

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย และนายชาติชาย โรจนรัตนางกูร รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาการเชื่อมต่อโมบาย แอปพลิเคชัน ของสหกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด กับ K PLUS เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทย และผูกบัญชีกับแอปสหกรณ์ฯ สามารถโอนเงินและใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ เพื่อฝากเงินหรือชำระค่างวดเงินกู้กับสหกรณ์ฯ ผ่าน K PLUS ได้สะดวก รวดเร็ว ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

KBank and EGAT Saving and Credit Cooperative signs an agreement to integrate financial service via mobile app

Mr. Silawat Santivisat (right), KBank Senior Executive Vice President, and Mr. Chartchai Rojanaratanangkule, Vice President and President of Financial Management Committee, EGAT Saving and Credit Cooperative Limited, signed an agreement on the integration of EGAT Saving and Credit Cooperative’s mobile app into K PLUS so that members of EGAT Saving and Credit Cooperative holding KBank savings accounts linked with its app can transfer funds and use auto account debit service to deposit money or make loan installment payments to EGAT Saving and Credit Cooperative via K PLUS more conveniently and quickly. The agreement signing ceremony was recently held at the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT).