กปน. แนะนำ 6 ข้อ ป้องกัน Covid-19 ก่อนเข้าบ้าน

กปน. แนะนำ 6 ข้อ ป้องกัน Covid-19 ก่อนเข้าบ้าน

 

 

กปน. แนะนำ 6 ข้อ ป้องกัน Covid-19 ก่อนเข้าบ้าน

 

 

กปน. แนะนำ 6 ข้อ ป้องกัน Covid-19 ก่อนเข้าบ้าน เมื่อต้องออกไปทำงานนอกบ้าน หรือทำธุระในพื้นที่สาธารณะ
(right)ล้างมือทันที เมื่อกลับถึงบ้าน ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
(right)ถอดรองเท้า หรือหาที่เก็บรองเท้าไว้นอกบ้าน
(right)ถอดหน้ากากอนามัย โดยจับที่สายคล้องหูเพื่อไม่ให้สัมผัสเชื้อโรค แล้วทิ้งในถังขยะมีฝาปิด และควรล้างมือให้สะอาดทันที
(right)เมื่อเข้ามาในตัวบ้านให้เปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำ สระผมให้เรียบร้อย
(right)ไม่ควรสัมผัสกับบุคคลในบ้าน โดยเฉพาะ เด็ก และผู้สูงอายุ หากเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
(right)หลีกเลี่ยงการกินข้าวร่วมกัน แยกสำรับ อุปกรณ์ ช้อน ส้อม และเน้นกินอาหารปรุงสุกร้อนอยู่เสมอ