วรรคธรรมจาก ท่าน ว.วชิรเมธี

วรรคธรรมจาก ท่าน ว.วชิรเมธี

 

วรรคธรรมจาก ท่าน ว.วชิรเมธี

 

 

 

 

 

 

 

ควรเตือนตัวเองไว้เสมอว่า

ก่อนให้ความเห็น จงหาความรู้  ก่อนจะวิจารณ์ จงทำการวิจัย

ไม่ใช่นึกจะพูด จะเขียน จะโพสต์อะไร

ก็ โพล่งออกไปอย่างที่รู้สึกทันที

ต้องไม่ลืมว่า

สิ่งใดก็ตามที่ เราพูด เราเขียน เราคลิก” 

ส่งไปสู่โลกออนไลน์แล้วนั้น

มันสามารถย้อนกลับมาเป็นนายของเราได้ทุกเมื่อ

โบราณาจารย์ท่านเตือนไว้แล้วมิใช่หรือว่า

ก่อนพูดเราเป็นนายของคำพูด

แต่เมื่อพูดออกไปแล้ว  คำพูดจะเป็นนายเรา

 

 

การผูกขาดความจริง

วางอยู่บนความเชื่อที่ว่า เรื่องนี้เท่านั้นจริง เรื่องอื่นเหลวไหลทั้งสิ้น

(อิทเมว สจฺจํ  โมฆมญฺญํ)

ทัศนะอันคับแคบเช่นนี้  ไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาปัญญา

ไม่เป็นที่มาของความสามัคคี

ทางที่ดีนั้น จงอย่าผูกขาดความจริง แต่จงเปิดหัวใจใฝ่ฟังความจริง

ที่มีอยู่อย่างหลากหลายด้วยใจสงบ

และเคารพความจริงของคนที่เห็นต่าง เชื่อต่าง พูดต่าง

ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน

 

 

 

 

 

ควรฝึกใจให้เป็นคนมีทัศนะเปิดกว้างดังหนึ่งมหาสมุทร

หรือเปรียบประดุจท้องฟ้านภากาศ

คำชมก็มีคุณค่า

คำด่าก็มีพระคุณ

โลกธรรมทั้งสองประการนี้

หากรับฟังด้วยหัวใจอันเปิดกว้าง

ไม่ด่วนยอมรับ ไม่ด่วนปฏิเสธ ไม่ด่วนตอบโต้

แต่รู้จักตอบสนองด้วยปัญญา

ปราชญ์ท่านว่า มีแต่ได้ ไม่มีเสีย

 

ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน (ว.วชิรเมธี)
ที่อยู่ : ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน  ต.ห้วยสัก อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000
เว็บไซต์ : http://www.dhammatoday.com/
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.