วรรคธรรมจาก ท่าน ว.วชิรเมธี

วรรคธรรมจาก ท่าน ว.วชิรเมธี

 

วรรคธรรมจาก ท่าน ว.วชิรเมธี

 

 

 

 

 

 

๕.ข่าวสารข้อมูล

 

สิ่งสำคัญไม่อาจเห็นด้วยตา  คำสำคัญไม่อาจฟังด้วยหู

ตา หู จมูก ลิ้น กาย

ประสาทสัมผัสทั้งห้านี้ จะใช้การได้ดี

ก็ต่อเมื่อมี ใจที่ตื่นรู้คอยกำกับ

 

 

อย่าหยุดอยู่แค่ ความอยากรู้อยากเห็น

ต่อเรื่องราวข่าวลือ ข่าวปล่อย ที่ลอยมาตามไลน์มามากมายในแต่ละวัน

แต่ต้องเพียรก้าวไปให้ถึงขั้น อยากค้นหาความจริง

ของทุกสิ่งทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

ถ้าหยุดอยู่แค่ อยากรู้อยากเห็น

ไม่รู้จัก แสวงหาความจริง” 

อย่างถึงที่สุด

คนไทยจะเป็นได้แค่

นักเสพขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสาร

ไม่อาจก้าวไปถึงขั้นสร้างสรรค์ นวัตกรรม

แต่จะทำได้แค่ สร้างเวรสร้างกรรมหรือ วาทกรรมออนไลน์ต่อกันเท่านั้น 

 

 

 

ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน (ว.วชิรเมธี)
ที่อยู่ : ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน  ต.ห้วยสัก อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000
เว็บไซต์ : http://www.dhammatoday.com/
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.