อย่าหลงว่าเก่งคนเดียว

อย่าหลงว่าเก่งคนเดียว

 

CHANGE ปรับมุมคิด สะกิดมุมบวก

เรื่อง ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

อย่าหลงว่าเก่งคนเดียว

ทุกท่านล้วนต้องการสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี หนึ่งในปัจจัยหลักก็คือการมีเพื่อนร่วมงานที่ดี การจะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีนั้นต้องเกิดจากการที่ท่านก็ต้องเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีกับเขาเหล่านั้นด้วยเช่นกัน เหมือน Value ที่เราต้องให้ไปกับคนอื่นก่อนที่จะได้รับกลับมา บางคนคาดหวังจนเคยชินจนลืมที่จะมองว่าเราจำเป็นต้องให้การเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีก่อนที่จะคาดหวังสิ่งใดกลับมา แล้วการทำงานเป็นทีมจะได้ผลดีที่สุด

 

 

 

 

CHANGE ปรับมุมคิด สะกิดมุมบวก

เรื่อง ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

อย่าหลงว่าเก่งคนเดียว

ทุกท่านล้วนต้องการสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี หนึ่งในปัจจัยหลักก็คือการมีเพื่อนร่วมงานที่ดี การจะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีนั้นต้องเกิดจากการที่ท่านก็ต้องเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีกับเขาเหล่านั้นด้วยเช่นกัน เหมือน Value ที่เราต้องให้ไปกับคนอื่นก่อนที่จะได้รับกลับมา บางคนคาดหวังจนเคยชินจนลืมที่จะมองว่าเราจำเป็นต้องให้การเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีก่อนที่จะคาดหวังสิ่งใดกลับมา แล้วการทำงานเป็นทีมจะได้ผลดีที่สุด

ถ้าจะแยกกลุ่มของเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานคงแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ให้คุณให้โทษต่ออาชีพได้ กลุ่มนี้คือเพื่อนที่ทำงานแล้วต้องเจอกัน มีงานที่ต้องทำต่อจากกัน ซึ่งรวมถืงหัวหน้างานและลูกน้องในทีมงานของท่าน กลุ่มนี้มีการติดต่อสื่อสารกับท่านโดยตรงอยู่เสมอ มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการทำงานได้ กลุ่มนี้ท่านย่อมต้องให้ความสำคัญมากเป็นธรรมดา เพื่อให้เขาช่วยงานที่เราทำให้สำเร็จไปได้ด้วยดี ส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหากับคนกลุ่มนี้เพราะใกล้ชิดกันอยู่แล้ว เจอกันเป็นกิจวัตร ทำงานด้วยกันประจำ ไม่จำเป็นต้องถึงกับรักกันมาก ๆ แต่ก็รู้ใจกันพอควร แต่ถ้าเกิดมีปัญหากับคนกลุ่มนี้แล้วละก็โอกาสที่ท่านจะต้องหางานใหม่จะเยอะมาก

กลุ่มที่เป็นมิตร กลุ่มนี้อาจจะมีงานที่เกี่ยวข้องกันบ้างบางครั้งนาน ๆ ที ส่วนมากจะเป็นเพื่อนที่เคยอยู่แผนกเดียวกันมาก่อนที่จะแยกย้าย เพื่อนที่รู้จักกันมาก่อน  ซึ่งท่านมักจะมั่นใจเสมอว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่สนับสนุนในงานที่ท่านทำ ไม่ว่ากรณีไหน ๆ  เพราะเขาคือเพื่อน ซึ่งท่านก็จะคิดถึงเขาและให้การสนับสนุนพวกเขาเช่นกัน คนกลุ่มนี้ท่านอาจไม่ได้ร่วมงานที่ทำด้วยแต่ท่านจะรู้สึกดีต่อตัวบุคคลนั้น อาจมีนัดกินข้างกันบ้าง เดินสวนกันก็จะหยุดคุยกันเป็นเวลานาน มีเรื่องเม้าท์มอยกันตลอดเวลา

สองกลุ่มแรกถือว่าทุกท่านคงมีวิธีดูแลมิตรภาพกันเป็นอย่างดีแล้ว แต่ที่อยากให้ท่านเพิ่มความใส่ใจต่อกันและกันมากขึ้นคือกลุ่มต่อไป

กลุ่มผู้ร่วมงานทั่วไป กลุ่มที่สาม เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด และเป็นกลุ่มเพื่อนที่ทำงานที่ท่านมักจะไม่ค่อยได้คิดถึงในแต่ละวัน ก็งานที่ทำมันก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วจะมีเวลาคิดถึงเพื่อนร่วมงานคนไหนอีก กลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มที่ท่านอาจจะรู้สึกไกลตัวและให้ความสำคัญน้อยไปสักนิดนึง ทั้งที่เพื่อนร่วมงานกลุ่มนี้มีความสำคัญไม่แพ้กันกับเพื่อนกลุ่มอื่นเลย แม้ในแต่ละวันเราอาจจะไม่ได้เจอกันเลย แต่หากท่านลองทบทวนดูจะพบว่า สิ่งที่เพื่อนร่วมงานที่ท่านอาจจะไม่เคยเจอนั้นได้ทำกลับมีคุณาประโยชน์ต่อบริษัทและงานของท่านอย่างมากมาย

ลองนึกตามดูนะครับว่า หากไม่มีฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายขาย แล้วเราจะนำรายได้มาดำเนินธุรกิจมาจากไหน สินค้ามากมายคงไร้ประโยชน์หากไม่มีผู้ซื้อ  ในขณะเดียวกันหากไม่มีฝ่ายบุคคลคอยดูแลเรื่องราวการหาบุคคลากรมาเสริมทีม ธุรกิจคงไปไม่รอด เราจะทำงานอย่างใดหากฝ่ายไอทีไม่ให้การสนับสนุนการทำงานในสำนักงานและสาขาทั่วประเทศ จำทำอย่างไรกับค่าใช้จ่ายหากไม่มีฝ่ายการเงินที่คอยจัดการการไหลเวียนของเงินในธุรกิจ ยิ่งหากไม่มีฝ่ายที่จัดการสำนักงาน ที่ทำงานเราคงสกปรกและไม่น่าทำงาน ทุกวันนี้โปรโมชั่นต่าง ๆ ก็มาจากฝ่ายการตลาดที่ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างความน่าสนใจของสินค้า  ยิ่งไม่มีฝ่ายที่ดูแลความปลอดภัยพนักงานอย่างพวกเราคงไม่รู้สึกปลอดภัยในขณะทำงานเช่นทุกวันนี้ นอกจากที่กล่าวมาหากไม่มีฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่คอยบอกกล่าวเรื่องราวดี ๆ ขององค์กรต่อสาธารณะชน ภาพลักษณ์ของบริษัทก็ยังคงไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

ที่กล่าวมาอาจจะยังไม่ครบถ้วนทุกแผนก แต่ก็คงจะพอทำให้ท่านเห็นถึงความสำคัญของเพื่อนร่วมงานของท่านทุกคน แม้จะไม่ได้เจอกัน แต่ก็ทำงานเพื่อกันและกันอยู่เสมอ ท่านจำเป็นต้องมอบน้ำใจให้กับเพื่อนกลุ่มนี้อยู่เสมอ ด้วยการสนับสนุนในสิ่งที่เขาทำ หยุดการวิจารณ์หากท่านไม่ได้รู้เรื่องนั้นจริง เมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือท่านก็ต้องมีน้ำใจให้เขาตามสมควร

เพื่อนกลุ่มนี้เป็นเพื่อนร่วมงานที่ท่านอาจจะไม่สนิทสนม แต่ใครจะรู้ว่าเขาอาจจะกลายมาเป็นเพื่อนร่วมงานของท่านในวันใดวันหนึ่ง ท่านอาจะจำเป็นต้องไปขอความช่วยเหลือกับเขาในอนาคต และที่สำคัญท่านอาจจะต้องไปทำงานใต้บังคับบัญชาของเขาในอนาคตก็เป็นได้ สำหรับเพื่อนที่อยู่ในวงกว้างเหล่านี้ท่านจำเป็นต้อง

ให้ความช่วยเหลือตามสมควร ทุกครั้งที่เขามีอะไรให้ท่านช่วยในสายงานของท่าน การให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก อย่าเห็นว่าไมสนิทกันเลยอาจเก็บไว้ช่วยเหลือท้าย ๆ เขาอาจจะไม่ทราบว่าท่านช่วยเหลือเขาช้า แต่ถ้าหากท่านเต็มใจช่วยเหลืออย่างรวดเร็วก็จะเป็นโอกาสที่ท่านจะได้ใจของเขามาเลยทีเดียว

อย่าสร้างศัตรู ถ้าไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออะไรกับเขาแล้วละก็ ก็พยายามอย่าสร้างศัตรูก็แล้วกัน อย่าตวาดหรือแสดงอะไรเกินสมควรเพื่อทำให้เขาโกรธ เพราะแม้เขาจะให้คุณให้โทษกับท่านไม่ได้ในวันนี้ แต่จะไม่มีวันรู้เลยว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร

ดังนั้นศิลปะการสร้างบรรยากาศในที่ทำงานที่ดีนั้นคือท่านต้องทำดีมีน้ำใจกับเขาไว้ก่อน ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร แผนกใด นอกจากท่านแล้ว ทุกคนในบริษัทล้วนแต่มีความสำคัญต่อบริษัททั้งนั้น ท่านไม่ใช่คนสำคัญที่สุดในบริษัท เพราะเมื่อท่านสร้างแต่มิตรในที่ทำงาน บรรยากาศที่น่าทำงานจะเกิดขึ้นมาเรื่อย ๆ จากฝีมือของท่านเอง