CHANGE World Watch

ททท.เปิดตัวกิจกรรมการแข่งขัน “Amazing ไทยเท่ Competition 2020”

 
 
ททท.เปิดตัวกิจกรรมการแข่งขัน “Amazing ไทยเท่ Competition 2020”
( อะเมซิ่ง ไทยเท่ คอมเพททิชั่น 2020 )
 

ไทยเวียตเจ็ทจัดโปรฯตั๋วเครื่องบินเริ่มต้น 50 บาท มากกว่า 500,000 ใบ

 

ไทยเวียตเจ็ทจัดโปรฯตั๋วเครื่องบินเริ่มต้น 50 บาท มากกว่า 500,000 ใบ

ททท. แถลงข่าวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2020

 
ททท. แถลงข่าวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2020 : NON STOP SHOPPING
มุ่งกระตุ้นการใช้จ่าย ของนักท่องเที่ยวและช่วยเหลือผู้ประกอบการหลังวิกฤตโควิด-19
 

เวียตเจ็ทรับรางวัล "บริษัทที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย" สองปีซ้อน

 

 เวียตเจ็ทรับรางวัล "บริษัทที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย" สองปีซ้อน