CHANGE Event

“สมาคมประกันวินาศภัยไทย จับมือ อสมท จัดอบรมประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย”

 

“สมาคมประกันวินาศภัยไทย จับมือ อสมท จัดอบรมประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย”


สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ MCOT ACADEMY บมจ.อสมท จัดอบรมหลักสูตร “การประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย” รุ่นที่ 21 เพื่อเสริมส.ร้างความรู้ และเปิดมุมมอง ด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากร โดยมี นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธาน เปิดงาน พร้อมด้วย นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย, นายวิโรจน์ ประกอบพิบูล ผู้อำนวยการฝ่าย MCOT ACADEMY และคณะผู้บริหาร บมจ.อสมท ร่วมงาน ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการฯ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลรางวัลหนังสั้นยอดเยี่ยมประจำปี 2559

 

 

ประกาศผลรางวัลหนังสั้นยอดเยี่ยมประจำปี 2559

 

ประกาศผลรางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 20 ที่จัดโดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิหนังไทย โดยปีนี้ มีผู้ส่งผลงานหนังสั้นทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมประกวดมากกว่าหนึ่งพันเรื่อง

 

ผลงานของ นายธีร์วัช ใต้ฟ้ายงวิจิตร บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง 83 ซอยศูนย์วิจัย 14 ที่เล่าเรื่องความพยายามของปู่ที่จะสร้างภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นความทรงจำดีๆ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลรางวัลหนังสั้นยอดเยี่ยมประจำปี 2559

 

 

ประกาศผลรางวัลหนังสั้นยอดเยี่ยมประจำปี 2559

 

ประกาศผลรางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 20 ที่จัดโดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิหนังไทย โดยปีนี้ มีผู้ส่งผลงานหนังสั้นทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมประกวดมากกว่าหนึ่งพันเรื่อง

 

ผลงานของ นายธีร์วัช ใต้ฟ้ายงวิจิตร บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง 83 ซอยศูนย์วิจัย 14 ที่เล่าเรื่องความพยายามของปู่ที่จะสร้างภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นความทรงจำดีๆ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลรางวัลหนังสั้นยอดเยี่ยมประจำปี 2559

 

 

ประกาศผลรางวัลหนังสั้นยอดเยี่ยมประจำปี 2559

 

ประกาศผลรางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 20 ที่จัดโดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิหนังไทย โดยปีนี้ มีผู้ส่งผลงานหนังสั้นทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมประกวดมากกว่าหนึ่งพันเรื่อง

 

ผลงานของ นายธีร์วัช ใต้ฟ้ายงวิจิตร บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง 83 ซอยศูนย์วิจัย 14 ที่เล่าเรื่องความพยายามของปู่ที่จะสร้างภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นความทรงจำดีๆ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลรางวัลหนังสั้นยอดเยี่ยมประจำปี 2559

 

 

ประกาศผลรางวัลหนังสั้นยอดเยี่ยมประจำปี 2559

 

ประกาศผลรางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 20 ที่จัดโดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิหนังไทย โดยปีนี้ มีผู้ส่งผลงานหนังสั้นทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมประกวดมากกว่าหนึ่งพันเรื่อง

 

ผลงานของ นายธีร์วัช ใต้ฟ้ายงวิจิตร บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง 83 ซอยศูนย์วิจัย 14 ที่เล่าเรื่องความพยายามของปู่ที่จะสร้างภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นความทรงจำดีๆ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...