CHANGE to check-in

ฉลองอ็อกโทเบอร์เฟส ที่ดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ 

 ฉลองอ็อกโทเบอร์เฟส ที่ดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ 

 

สิทธิพิเศษเมื่อทานที่ห้องอาหารจีนหยก (2)

 

 

สิทธิพิเศษเมื่อทานที่ห้องอาหารจีนหยก

 สิทธิพิเศษเมื่อทานที่ห้องอาหารจีนหยก

 

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ตอกย้ำความเชื่อมั่น

 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ตอกย้ำความเชื่อมั่น