CHANGE the World

ประเทศไทย สุวรรณภูมิของแท้ มีทั้งทองคำสีทอง ทองคำสีดำ???

 

 CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
ประเทศไทย สุวรรณภูมิของแท้ มีทั้งทองคำสีทอง ทองคำสีดำ???

อ่านเพิ่มเติม...

มิวสิควิดีโอ “MADE IN BONGKOT” ภารกิจส่งต่อองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้คนไทยมีพลังงานใช้ไม่สิ้นสุด

 

มิวสิควิดีโอ “MADE IN BONGKOT” ภารกิจส่งต่อองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้คนไทยมีพลังงานใช้ไม่สิ้นสุด

อ่านเพิ่มเติม...

“จากใจ จากเรือนจำ”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล“จากใจ จากเรือนจำ”

อ่านเพิ่มเติม...

“ดูละครย้อนดูตัว เปรียบปืนใหญ่ที่ชาวบ้านบางระจันร้องขอกับทรัพยากรปิโตรเลียมในยุคปัจจุบัน”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล“ดูละครย้อนดูตัว เปรียบปืนใหญ่ที่ชาวบ้านบางระจันร้องขอกับทรัพยากรปิโตรเลียมในยุคปัจจุบัน”

อ่านเพิ่มเติม...

“ป.ป.ช.ชุดนี้ควรตัดสินกรณีนาฬิกาหรูในมาตราฐานเดียวกับป.ป.ช ยุคก่อนรัฐประหารในคดีร่ำรวยผิดปกติของอดีตปลัดกระทรวงคมนาคม

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล


“ป.ป.ช.ชุดนี้ควรตัดสินกรณีนาฬิกาหรูในมาตราฐานเดียวกับป.ป.ช ยุคก่อนรัฐประหารในคดีร่ำรวยผิดปกติของอดีตปลัดกระทรวงคมนาคม”

อ่านเพิ่มเติม...