กรรมการผู้จัดการ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสมาคมประกันชีวิตไทย

กรรมการผู้จัดการ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสมาคมประกันชีวิตไทย

 

 

กรรมการผู้จัดการ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต

ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสมาคมประกันชีวิตไทย

 

ขอแสดงความยินดีกับคุณฝน ภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการของสมาคมประกันชีวิตไทยคนใหม่ โดยคุณฝน แม่ทัพใหญ่ของ SE Life คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจประกันมายาวนาน ได้รับการยอมรับทั้งจากคนในองค์กรและนอกองค์กร น่ายินดีกับสมาคมประกันชีวิตไทยที่ได้คนเก่ง มีความสามารถ และสละเวลาเข้ามาช่วยบริหารงานของสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจประกันชีวิตไทยมีความมั่นคงแข็งแกร่ง เพื่อช่วยให้คนไทยมีความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน