ยูโอบี ประเทศไทยนำทีมพนักงาน ลูกค้า พร้อมด้วยพันธมิตรธุรกิจ กว่า 1,500 คน ส่งต่อความดีในกิจกรรม 2022 UOB Global Heartbeat Run/Walk

ยูโอบี ประเทศไทยนำทีมพนักงาน ลูกค้า พร้อมด้วยพันธมิตรธุรกิจ กว่า 1,500 คน ส่งต่อความดีในกิจกรรม 2022 UOB Global Heartbeat Run/Walk

 

 

 

ยูโอบี ประเทศไทยนำทีมพนักงาน ลูกค้า พร้อมด้วยพันธมิตรธุรกิจ กว่า 1,500 คน ส่งต่อความดีในกิจกรรม 2022 UOB Global Heartbeat Run/Walk

ร่วมระดมทุน ล้านบาท เพื่อโอกาสทางการศึกษาด้านดิจิทัลและโภชนาการที่ดีแก่เยาวชนที่ขาดโอกาส