CHANGE Today

เลขาธิการ คปภ. เผยที่ประชุมหน่วยงานกำกับธุรกิจประกันภัยระหว่างประเทศ ถกรับมือความเสี่ยงใหม่ “Environmental, Social and Governance” (ESG)

 

 เลขาธิการ คปภ. เผยที่ประชุมหน่วยงานกำกับธุรกิจประกันภัยระหว่างประเทศ ถกรับมือความเสี่ยงใหม่ “Environmental, Social and Governance” (ESG) และ Outsourcing risks • พร้อมเดินสายหารือหน่วยงานกำกับดูแลประกันภัยของออสเตรีย และบริษัทประกันภัยอียู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลในยุคดิจิทัลและพัฒนาระบบประกันสุขภาพของไทย

อ่านเพิ่มเติม...

เอสซีจี จับมือ RISC ร่วมวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในงานก่อสร้างตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พัฒนาการอยู่อาศัยให้ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

 

  

เอสซีจี จับมือ RISC ร่วมวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในงานก่อสร้างตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
พัฒนาการอยู่อาศัยให้ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม...

กรุงไทยกำไรจากการดำเนินงานไตรมาสแรก 7,301 ล้านบาท

 

 

กรุงไทยกำไรจากการดำเนินงานไตรมาสแรก 7,301 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม...

ธ.เกียรตินาคินบุกสินเชื่อธุรกิจ (Commercial Lending) ชูธงอสังหาฯ ลูกค้าหลัก พร้อมขยายสู่กลุ่มสุขภาพ-ดูแลผู้สูงวัย เพิ่มบริการเสริม Financial Solution ดูแลการเงินเจ้าของกิจการธ.เกียรตินาคินบุกสินเชื่อธุรกิจ (Commercial Lending) ชูธงอสังหาฯ ลูกค้าหลัก
พร้อมขยายสู่กลุ่มสุขภาพ-ดูแลผู้สูงวัย
เพิ่มบริการเสริม Financial Solution ดูแลการเงินเจ้าของกิจการ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทีเอ็มบีมุ่งขยายฐานลูกค้าด้วยกลยุทธ์ Get MORE with TMB ส่งผลให้เงินฝากเติบโตต่อเนื่อง ด้านสินเชื่อยังเน้นความรอบคอบ บริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ได้ตามเป้าหมาย และมีกำไรสุทธิที่ 1,579 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2562

 

ทีเอ็มบีมุ่งขยายฐานลูกค้าด้วยกลยุทธ์ Get MORE with TMB ส่งผลให้เงินฝากเติบโตต่อเนื่อง ด้านสินเชื่อยังเน้นความรอบคอบ บริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ได้ตามเป้าหมาย และมีกำไรสุทธิที่ 1,579 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม...