เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ยกระดับการบริการ ส่ง “ที่จอดรถอัจริยะ” ตอบโจทย์ Digital Lifestyle ของลูกค้า CASHLESS PAYMENT PARKING สะดวก มั่นใจ ไร้สัมผัส

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ยกระดับการบริการ ส่ง “ที่จอดรถอัจริยะ” ตอบโจทย์ Digital Lifestyle ของลูกค้า CASHLESS PAYMENT PARKING สะดวก มั่นใจ ไร้สัมผัส

 

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าใจกลางเมืองที่ครองใจลูกค้าคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลก ยกระดับการบริการและสร้างความประทับใจตอบโจทย์ Digital Lifestyle ของลูกค้าด้วยระบบที่จอดรถอัจฉริยะ CASHLESS PAYMENT PARKING สะดวก ปลอดภัย ไร้สัมผัส ด้วยวิธีการง่าย ๆ ดังนี้ STOP เมื่อลูกค้าขับรถมาถึงบริเวณทางเข้า รับสลิปจอดรถและนำติดตัวระหว่างใช้เวลาอยู่ในศูนย์ฯ STAMP ก่อนกลับ ลูกค้าสามารถรวมใบเสร็จสินค้าและบริการ บันทึกเป็นส่วนลด(ตามเงื่อนไข) ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G หรือ ชั้น 6 SCAN&GO ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยด้วยโทรศัพท์มือถือโดยสแกน QR Code บนสลิปจอดรถ เพื่อเข้าสู่ระบบชำระเงินออนไลน์ ซึ่งด้วยบริการชำระค่าจอดรถรูปแบบใหม่ด้วย CASHLESS PAYMENT PARKING เมื่อนำรถออก ระบบเซ็นเซอร์ไม้กั้นจะเปิดอัตโนมัติ ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวก ปลอดภัย ไร้สัมผัส
##
 
#MBK #ที่จอดรถอัจริยะ #CASHLESSPAYMENTPARKING #สะดวกปลอดภัยไร้สัมผัส